Αδεια διαχείρισης δανείων έλαβε η Eurobank FPS

Την απαιτούμενη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση απαιτήσεων στην ελληνική αγορά έλαβε η Eurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS), επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της προηγούμενης εβδομάδας της «Κ». Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική άδεια που χορηγεί η ΤτΕ και την πρώτη που αφορά θυγατρική τράπεζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασικό αντικείμενο εργασιών της Eurobank FPS είναι κατά προτεραιότητα η εξεύρεση συναινετικών λύσεων για οφειλέτες και η διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με έμφαση στην εξυγίανση χαρτοφυλακίων μέσω καινοτόμων μεθόδων, εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων και νέων προϊόντων.

Η Eurobank FPS αναλαμβάνει να διαχειριστεί χαρτοφυλάκιο ύψους 14 δισ. ευρώ από οφειλές ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, ενώ στόχος είναι επίσης να αναλάβει και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, επενδύοντας σε «best practices» της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. Η Eurobank FPS προήλθε από τη μετατροπή της υφιστάμενης έως πρόσφατα «Eurobank Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.» σε εταιρεία λειτουργίας στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου. Θα ακολουθήσει νομική συγχώνευση της «Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε.» και περαιτέρω ανάπτυξη της νέας εταιρείας με μονάδες και υπηρεσίες εναρμονισμένες με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αξιοποιώντας τις εξελίξεις που δυναμικά διαμορφώνουν την ελληνική και τη διεθνή αγορά σε θέματα διαχείρισης οφειλών.


kathimerini.gr