Ξεκινούν έλεγχοι στα επενδυτικά σχέδια του προγράμματος ΕΣΠΑ

Τροποποιήθηκε εκ νέου ο οδηγός της δράσης «Αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Τη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Αλέξη Χαρίτση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ) και αφορά στη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης.


enikonomia.gr