Τα ευρωπαϊκά νησιά δείχνουν το δρόμο προς μία καινοτόμο και βιώσιμη Ευρώπη

Στις 28 Μαρτίου, τα Ευρωπαϊκά νησιά διοργανώνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης», στη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών νησιωτικών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών θα υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, θεμέλιο λίθο της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά». Όπως αναφέρει το EurActiv, 12 Ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν Κράτη-Μέλη με νησιά, φιλοξενούν την εκδήλωση με επικεφαλής την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Dominique Ristori, θα απευθύνει χαιρετισμό.

Συντονιστής της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», την οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. Ο ελληνικός φορέας με μέλη 40 νησιωτικούς Δήμους, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου πρωτοστατεί στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση καινοτόμων έργων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών και θα αποτελέσουν χρήσιμη εμπειρία και παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, η Πρωτοβουλία συνάδει με τις πρόσφατες ενέργειες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της ενίσχυσης και συνοχής των νησιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αναδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και υδατικών πόρων, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Με όχημα την καινοτομία, τα έργα αυτά θα προσφέρουν λύσεις σε καίρια προβλήματα των νησιών.Με την εκδήλωση στις 28 Μαρτίου τα νησιά θα βρεθούν στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής ενώνοντας τις δυνάμεις τους για τη διεκδίκηση βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και ευημερίας.Πηγή:EurActiv