Εθνική Πανγαία: «Βλέπει» αύξηση επενδύσεων στην αγορά ακινήτων

Της Στεφανίας Σούκη

Παρά την αβεβαιότητα που απορρέει από τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για την δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος από τους θεσμούς αλλά και την γενικότερη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, η ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Την άποψη αυτή εκφράζει η διοίκηση του κ. Αρη Καρυτινού της Εθνικής Πανγαία, προσθέτοντας ότι ήδη το 2016- και ιδιαίτερα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο- πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναλλαγές στην αγορά εμπορικών ακινήτων για ακίνητα με αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά, κυρίως μέσω των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητης Περιουσία.

«Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση, αναμένεται να επηρεαστεί θετικά και η αγορά ακινήτων με την επενδυτική δραστηριότητα να σημειώνει αύξηση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω σταθεροποίηση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε ελαφριά ανάκαμψη της αγοράς», αναφέρει η διοίκηση απευθυνόμενη προς τους μετόχους.

Ειδικά όσον αφορά την ίδια την Εθνική Πανγαία, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2017 αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ομίλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016 αλλά κι εκείνων που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2017. Σημειώνεται εδώ ότι προχωρά και η συμφωνία για την αγορά των εμπορικών ακινήτων, έναντι 24 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, τα οποία θα μισθωθούν στον όμιλο Σκλαβενίτη σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας για τη διάσωση της Μαρινόπουλος.

Ειδικότερα, μέσα στο Μάρτιο, το διοικητικό συμβούλιο της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, Quadratix Ltd αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της α) κατά το ποσό των 10,7 εκατ. ευρώ λόγω εισφοράς σε είδος εκ μέρους της εταιρείας προς την Quadratix Ltd της από 30.06.2016 συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και της Chris Cash & Carry Ltd περί πώλησης από την τελευταία ακινήτων στη Λεμεσό της Κύπρου (υπεραγορά και γραφεία) και β) κατά το ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών. Η Quadratix Ltd θα αποκτήσει τα ακίνητα έναντι ποσού 24 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκμίσθωση του συνόλου των ακινήτων προς την Chris Cash & Carry Ltd, εταιρεία του ομίλου Σκλαβενίτη, με εικοσιπενταετή διάρκεια.

Επιπλέον, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες η Εθνική Πανγαία θα επιδιώξει να αντλήσει από τις διεθνείς αγορές κεφάλαια ύψους κατ' ελάχιστον 250 εκατ. ευρώ έως και περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ για να τα επενδύσει στην ελληνική αγορά, μία κίνηση η οποία σχεδιάζεται εδώ και μία διετία.


newmoney.gr