Σύννεφα στον κατασκευαστικό κλάδο βλέπει ο ΣΑΤΕ

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση στον κλάδο ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, Ζαχαρίας Αθουσάκης, μιλώντας κατά τη τακτική γενική συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.


Όπως ανέφερε, «τα πράγματα δεν βαίνουν όπως θα επιθυμούσαμε και αυτό το γνωρίζετε όλοι σας, το βιώνουμε και εμείς ως διοίκηση του ΣΑΤΕ καθημερινά αλλά επίσης το δείχνουν αμείλικτα τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του ΜΕΕΠ».

Συγκεκριμένα, από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ το 2005 σήμερα υπάρχουν μόλις 453, δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και επομένως 228 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες έχοντας διαγραφεί από το ΜΕΕΠ. Επίσης, από το 8,3% συμμετοχής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των κατασκευών στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η αντίστοιχη ετήσια συμμετοχή δεν ξεπερνά το 2,2%.

Από 400.000 απασχολούμενους το 2008 στις κατασκευές, σήμερα στον κλάδο απασχολούνται 183.500, δηλαδή το 55% των απασχολούμενων στις κατασκευές το 2008 βρίσκονται σήμερα εκτός κλάδου.

«Το δυστύχημα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηματικές μας μονάδες, για τα συνεργεία μας, για τα μηχανήματά μας και εν τέλει για την επόμενη γενιά εργοληπτών είναι μεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω μεσοπρόθεσμα κάποια διέξοδος στην άλλοτε "ατμομηχανή" της οικονομίας. Και αυτό συνεπάγεται αδυναμία εξόδου της χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ.

Επίσης πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδομές και τα τεχνικά έργα εν γένει. Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Και αναρωτήθηκε «Πόσα ακόμα έτη ύφεσης (μετά οκτώ συνεχόμενα της περιόδου 2009-2016) θα πρέπει να περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η αυτονόητη και συνεχώς αποδεικνυόμενη, βάσει των δεδομένων, αιτιατή σχέση μεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά έργα (υποδομές και άλλα) και ανάπτυξης;».

Ο κ. Αθουσάκης, στο πλαίσιο της συνέλευσης, παρουσίασε αναλυτικά τις κυριότερες δράσεις του Συνδέσμου κατά τον τελευταίο χρόνο. Επίσης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Συνδέσμου στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

- Εξασφάλιση διαφανούς και ανόθευτης πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών έργων.

- Εξασφάλιση μεγαλύτερου τμήματος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τεχνικά έργα καθώς και αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης έργων κάθε μεγέθους προϋπολογισμού.

- Συμβολή στην επίλυση του σημαντικότερου ζητήματος των υπερβολικών εκπτώσεων. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η πρέπουσα λύση που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και τον υγιή ανταγωνισμό είναι η θέσπιση ενός αντικειμενικού, παραμετροποιημένου συστήματος προσδιορισμού του ορίου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ο οποίος εφαρμόζεται οριζόντια.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΕ, Χρήστος Καλογερόπουλος ανέφερε ότι «το 2016 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δημόσια έργα, λόγω της συρρίκνωσης του αντικειμένου του κλάδου και της πλήρους αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων που ακολούθησε την ψήφιση του 4412/2016 για την οποία δεν προβλέφθηκε κανένα μεταβατικό στάδιο. Έχοντας διανύσει τρεις μήνες του 2017 διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ακόμα γκρίζα και ασαφή σημεία στιας διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που γίνονται αφορμή για να αποκλείονται συνάδελφοι για μη σοβαρούς λόγους (υπογραφές σε ΤΕΥΔ κ.ά) γεγονός που αναδεικνύει την προχειρότητα με την οποία σχεδιάζει και υλοποιεί η ελληνική διοίκηση».

Στο πλαίσιο της συνέλευσης αναλύθηκαν τα προβλήματα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα (Ν.4412/16), καθώς και το κομβικό ζήτημα των υπερβολικών εκπτώσεων μέσω της κατάθεσης στους διαγωνισμούς έργων Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών.

Παράλληλα παρουσιάστηκε η προβλεπόμενη χρηματοδότηση για δημόσια έργα των επόμενων χρόνων, η οποία εμφανίζεται συρρικνωμένη για νέα έργα έναντι των προηγούμενων χρόνων, ενώ αναλύθηκαν τα καινούργια δεδομένα του ασφαλιστικού νόμου. 
 
ered.gr