Ενημερωτική εκδήλωση "Στήριξη και Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα μέσα από Ευρωπαϊκά Εθνικά & Ιδιωτικά Προγράμματα", Κοζάνη 29 Μαρτίου

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και η ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλος του Ευρωπαικού Δικτύου "Enterprise Europe Network", διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για τον αγροδιατροφικό τομέα την Τετάρτη 29 Μαρτίου, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο 

"Στήριξη και Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα μέσα από Ευρωπαϊκά Εθνικά & Ιδιωτικά Προγράμματα"

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν τα ευρωπαικά δίκτυα στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, σε ευρωπαικό και εθνικό επίπεδο, του κλάδου της αγροδιατροφής ενώ θα συζητηθούν, αναλυτικότερα, θέματα που αφορούν στη δυναμική της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας υπο-κλάδων του αγροδιατροφικού τομέα.


Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης
17:30Προσέλευση
17:45
Έναρξη - Χαιρετισμοί
- Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
17:55  Δίκτυα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Οι υπηρεσίες των δικτύων Enterprise Europe Network & Europe Direct
18:00
Υποστήριξη εξωστρέφειας & σύναψης διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα
Λιάνα Παπατέρπου, Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας &Enterprise Europe Network-Hellas, ΑΝΚΟ Α.Ε.
18:15 
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ως μοχλός ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας
Γρηγόρης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δ. Μακεδονίας
18.30
Ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας - Επιχειρησιακές ομάδες - Ομάδες παραγωγών
Μιχάλης Γενιτσαργιώτης,Project Manager, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
18.40  
Τα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα - Μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης
Δρ Ηλίας Κάλφας, Γεωπόνος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή   
18:50 
Τόνωση του τομέα της κτηνοτροφίας μέσω της ενίσχυσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων κρέατος και τυριού
Δρ Ευδοκία Κρυσταλλίδου, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
19:00 
Προοπτικές επιχειρηματικότητας στον τουρισμό υπαίθρου
Μαρία Εμμανουηλίδου, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, Συνεργάτης ΑΓΣ
19:10
Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο με το νέο Πρόγραμμα LEADER για τους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών
Ζωή Γκερεχτέ, Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου, ΑΝΚΟ Α.Ε.
19:30 Συζήτηση & Δικτύωση με καφέ
Συντονισμός: Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Projects, Αμερικανική Γεωργική Σχολή


anko-eunet.gr