Ξεκινούν οι πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Με σημερινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη, που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο Διαύγεια δόθηκε η εντολή πληρωμής ποσών 3.542.223,99 ευρώ, 10.107.528,68 ευρώ,10.408.030,14 ευρώ και 9.684.351,48 ευρώ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) για την
καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –Υπηρεσιών» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Δείτε τις αποφάσεις παρακάτω:
  espa3

  espa4

epixeiro.gr

Διαφημιστική καταχώρηση:

www.ergon-consultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=245