Πληρωμή Δικαιούχων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»

Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ -ΕΦΕΠΑΕ-, με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, στις 19/8/2015 ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε πέντε αποφάσεις εκταμίευσης στον ΕΦΕΠΑΕ ύψους 43.262.773,53€ για την πληρωμή των Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Άμεσα ο ΕΦΕΠΑΕ θα πιστώσει τους λογαριασμούς των εν λόγω Δικαιούχων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποστείλει ορθά και πλήρη τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ενταχθεί στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 2.474 έργα με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 330.807.295,82€ και δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) ύψους 163.219.924,91€ τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31/12/2015.