Επιμορφωτικά προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», διοργανώνει δύο επιμορφωτικά προγράμματα. 

1. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Ανίχνευση του Διαδικτυακού Εκφοβισμού». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Καρλόβασι της Σάμου από 9-10 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε εδώ.

2. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «e-Tourism: Τα Ελληνικά ξενοδοχεία στο Διαδίκτυο». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Καρλόβασι της Σάμου από 28 έως 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε εδώ

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.epixeiro.gr