Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Χορήγηση κάρτας αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο του Νόμου για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν.4320/2015), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα υλοποίησε το σχεδιασμό, την έκδοση και την χορήγηση στους δικαιούχους, της Κάρτας Αλληλεγγύης.


Η Κάρτα Αλληλεγγύης απευθύνεται σε περίπου 150.000 δικαιούχους του επιδόματος σίτισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι του προγράμματος αποκτούν ένα σύγχρονο και ασφαλές μέσο διενέργειας αγορών από καταστήματα ειδών τροφίμων.

Η Κάρτα Αλληλεγγύης είναι ονομαστική, με λειτουργικότητα προπληρωμένης κάρτας και υποστηρίζει μόνο συναλλαγές άμεσης χρέωσης, χωρίς συνδρομές ή άλλες επιβαρύνσεις για τον κάτοχο. Οι πιστώσεις στους δικαιούχους θα εκτελούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μηνιαία βάση.

Για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τερματική συσκευή αποδοχής καρτών POS εξασφαλίστηκε η δυνατότητα να την αποκτήσουν, με προνομιακούς όρους, για να συμμετάσχουν στο δίκτυο επιχειρήσεων που αποδέχεται την Κάρτα Αλληλεγγύης, έχοντας ταυτόχρονα τα οφέλη ενός σύγχρονου και διαρκώς εξελισσόμενου ηλεκτρονικού δικτύου συστήματος συναλλαγών. Για λεπτομέρειες αναφορικά με την απόκτηση συσκευής POS με προνομιακούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα (τηλ. 210.9503600 επιλογή 2).

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τα καταστήματα εμπορίας ειδών τροφίμων να στηρίξουν την Κάρτα Αλληλεγγύης ώστε να βοηθηθούν συμπολίτες μας που έχουν άμεση ανάγκη από την αγορά βασικών αγαθών.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Κάρτα Αλληλεγγύης μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ( /νση: Πλατεία Μοριχόβου 1, 5ος όροφος) την σχετική αφίσα του Υπουργείου προκειμένου να την αναρτήσουν στις προθήκες τους.