Καθαρή εισροή καταθέσεων 800 εκατ. ευρώ από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Αυγούστου

Σταθεροποίηση στη μείωση των καταθέσεων παρατηρείται τον Αύγουστο, αποτέλεσμα των κεφαλαιακών περιορισμών που επιβλήθηκαν στις 28 Ιουνίου και διανύουν ήδη την όγδοη συνεχή εβδομάδα από την ημέρα επιβολής τους. Τα στοιχεία από τις τράπεζες, δείχνουν ότι στα μέσα Αυγούστου τα υπόλοιπα έχουν σταθεροποιηθεί στα 123 δισ. ευρώ (από 122 δισ. ευρώ που ήταν στον τέλος Ιουνίου με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ), καταγράφοντας μάλιστα μικρή αύξηση, της τάξης των 800 εκατ. ευρώ περίπου.

Η σταθεροποίηση των καταθέσεων σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, απέχει πολύ από μια πιθανή εξομάλυνση της κατάστασης. Οι αναλήψεις μετρητών που έχουν επιβληθεί στο επίπεδο των 60 ευρώ την ημέρα - 420 ευρώ την εβδομάδα - μπορεί να συμβάλλουν στη συγκράτηση της εκροής καταθέσεων από τις τράπεζες, αλλά η ρευστότητα του συστήματος δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, που είναι πολλαπλάσιες. Με δεδομένο ότι τα όρια που έχουν χορηγηθεί προς τις τράπεζες για εγκρίσεις εισαγωγών από τις επιχειρήσεις - 5 εκατ. ευρώ ανά τράπεζα την ημέρα - σε συνδυασμό με την έκτακτη ρευστότητα που έχει χορηγηθεί σε δύο δόσεις μέχρι σήμερα συνολικού ύψους 187 εκατ. ευρώ - επαρκεί για να καλύψει το 30% των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων, η επάνοδος στην κανονικότητα, φαντάζει προς το παρόν όνειρο θερινής νυκτός.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερη εξομάλυνση. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που τοποθετείται έως τα τέλη του χρόνου και η εξασφάλιση πολιτικής σταθερότητας, θεωρούνται τα κλειδιά για σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα. Ενα πρώτο βήμα θα ήταν η αύξηση της κάλυψης των αναγκών που μεταφράζονται σε 150 εκατ. ευρώ την ημέρα με μικρές ενέσεις ρευστότητας, είτε αυξάνοντας το ημερήσιο όριο ανά τράπεζα είτε μέσα από έκτακτες εγκρίσεις σωρευτικών ποσών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, ο χρόνος για μια πιο ουσιαστική χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, αναμένεται ότι θα γίνει σταδιακά τους επόμενους έξι μήνες περίπου. Αντίθετα μια σοβαρή ένδειξη της αποκατάστασης του επιπέδου ρευστότητας, αναμένεται όταν πια οι καθημερινές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του επιτρεπόμενου ορίου εγκρίσεων για εξαγωγή χρημάτων ή αναλήψεις μετρητών· κάτι που δεν αναμένεται πριν το 2016.

Η ανακοπή της εκροής καταθέσεων που καταγράφεται άλλωστε τον τελευταίο μήνα εκτός από τους κεφαλαιακούς περιορισμούς στο μέτωπο κυρίως της εξαγωγής χρημάτων για την εισαγωγή πρώτων υλών και προϊόντων από τις επιχειρήσεις, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και στην κορύφωση του τουριστικού ρεύματος που επέτρεψε την εισροή φρέσκου χρήματος στην αγορά. Η τάση αυτή έχει ημερομηνία λήξης με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, ενώ την ίδια στιγμή οι φορολογικές υποχρεώσεις του φθινοπώρου, αναμένεται να στερήσουν ρευστότητα από το σύστημα. Στο τέλος Αυγούστου έρχεται η επόμενη δόση για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα που θα πρέπει να εξοφληθεί έως τα τέλη του χρόνου, ενώ από τον Οκτώβριο ξεκινά και η καταβολή του ΕΝΦΙΑ, που θα στερήσει από το σύστημα κατ’ εκτίμηση 2,6 δισ. ευρώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ