ΣΑΤΕ: Ανάγκη η απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, για την ολοκλήρωση αυτών εντός του έτους, με οικουμενική συναίνεση και αποδοχή, επισημαίνει ο ΣΑΤΕ σε επιστολή την οποία έστειλε στους αρχηγούς όλων των κομμάτων, καθώς και τους αρμόδιους (σ.σ. πριν την παραίτηση της κυβέρνησης) υπουργούς.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η προεκλογική περίοδος, το διάστημα έως τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης και την ενημέρωση των μελών της, στη δεδομένη χρονική περίοδο και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες (capital controls, ουσιαστική πολύμηνη στάση πληρωμών από πλευράς δημοσίου κ.α.), και με πάμπολλα έργα διακοπέντα στην εκτέλεσή τους, συνιστά ένα τεράστιο και εν προκειμένω ορατό κίνδυνο, να χαθούν εξαιρετικά σημαντικά ποσά από τα κοινοτικά κονδύλια, ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως «νάρκη» στα θεμέλια του κοινού στόχου - όπως έχει δηλωθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις - δηλαδή, της ταχείας επανόδου της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Στην επιστολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ζαχαρία Αθουσάκη και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Κωνσταντινίδη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η τραπεζική αργία και οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν γιγαντώσει τα προβλήματα των εργοληπτικών επιχειρήσεων (εκκρεμότητα πληρωμής εκτελεσμένων εργασιών το τελευταίο τετράμηνο, άρνηση υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν νέες πιστοποιήσεις, αδυναμία εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά και της ουσιαστικής παύσης πληρωμών του Δημοσίου, μη πληρωμή του ΦΠΑ σε ορισμένες σημαντικές κατηγορίες τεχνικών έργων, από τις 8/8/2014 και μετά κ.ο.κ.) με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η επανεκκίνηση πολλών διακοπέντων έργων που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τέλος του έτους.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων - τονίζεται - προ μηνός ενημερωθήκαμε κατά την συνάντησή μας με τον Υπουργό κ. Σταθάκη, για τις συζητήσεις και συμφωνίες με την Ε.Ε, σχετικά με την δρομολόγηση σειράς ενεργειών απελευθέρωσης ρευστότητας προς την Ελλάδα. Σε αυτές τις συζητήσεις κομβικό σημείο αποτελούσε η εξασφάλιση μίας ομαλής ροής χρηματοδότησης των έργων μέχρι και τον Οκτώβριο, οπότε και με βάση τις συμφωνίες που είχαν συνομολογηθεί, ή που επρόκειτο να συνομολογηθούν, θα υπάρξει επαρκέστατη ρευστότητα για το ΕΣΠΑ 2007-2013. Π.χ. η αναμενόμενη χρηματοδότηση των έργων μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού 300 εκ. € από την ΕΤΕΠ.

Η ομαλή ροή χρηματοδότησης κατά το μεσοδιάστημα θα εξασφαλιζόταν, έως ένα βαθμό, ώστε να γίνει επανέναρξη των διακοπέντων έργων και να αποφευχθεί η διακοπή άλλων και η εν συνεχεία διάλυση των συμβάσεων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εάν δεν επιτευχθεί ο ανωτέρω σχεδιασμός ομαλοποίησης των πληρωμών και με δεδομένη την πρόσφατη ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου περί της άρνησης χορήγησης παράτασης στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 που είχε υποβάλλει η Ελλάδα στην Ε.Ε., θα συμβούν τα κάτωθι για τα έργα που θα διακοπούν και δεν θα υλοποιηθούν μέχρι τις 31.12.2015:
  • Εάν εντάσσονται στους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μπορεί να αποτελέσουν μέρος των έργων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μειώνοντας ωστόσο ισόποσα τις δυνητικές νέες επενδύσεις.
  • Εάν δεν εντάσσονται στους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο :
  • είτε να συνεχίσει το ίδιο την χρηματοδότησή τους, με αποκλειστικά εθνικούς πόρους,
  • είτε να σταματήσουν εντελώς οπότε και θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο να επιστρέψει το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει για αυτά».
Με βάση όλα αυτά, ο ΣΑΤΕ καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους αρμόδιους υπουργούς, να συναποφασίσουν και να συνδράμουν από κοινού, ώστε, «κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η ροή χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, χρηματοδότηση η οποία είναι πλέον 100% για όλη την δαπάνη, το 40% της οποίας, να σημειωθεί, κερδίζουν τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου (23% ΦΠΑ, συν ασφαλιστικές εισφορές συν προκαταβολή φόρων που αναλογούν στον κύκλο εργασιών αυτών)».

Ο ΣΑΤΕ εκτιμά πως «η οικουμενική αποδοχή της ανωτέρω πρότασης συνιστά κρίσιμη παράμετρο για την συνέχιση ή μη των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την απορρόφηση της ανεργίας μέσω αυτών, την αναπτυξιακή διάσταση της Ελλάδας, το καλύτερο τουριστικό προϊόν - μέσω των κατάλληλων υποδομών - την περιβαλλοντική προστασία και εν τέλει την ίδια την κοινωνία ώστε αυτή να απολαμβάνει με ασφαλή τρόπο αυξημένη ευημερία και να μην αποτελέσει ο μήνας τον εκλογών και ο απαιτούμενος χρόνος συγκρότησης της νέας κυβέρνησης τροχοπέδη στην υλοποίηση των ανωτέρω».

Στο ίδιο το πλαίσιο, ο ΣΑΤΕ επαναλαμβάνει και το αίτημα για διευκόλυνση των Αναθετουσών Αρχών στην χορήγηση δίμηνης παράτασης όλων των συμβάσεων έργων, μέσω της έκδοσης εγκυκλίου ώστε να μην είναι αναγκασμένη κάθε υπηρεσία να πράττει αυτόνομα, με κίνδυνο εμπλοκών.epixeiro.gr