Διπλό κέρδος η χρήση φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις

Διπλό είναι το κέρδος που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την χρήση φυσικού αερίου καθώς από την μια πλευρά, μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη χρησιμοποιώντας ένα φθηνό/μη ρυπογόνο καύσιμο και από την άλλη, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους επενδύοντας σε μια «πράσινη» ταυτότητα που ενισχύει την εταιρική τους εικόνα.

Η διείσδυση του φυσικού αερίου διατηρεί μια ανοδική πορεία ανάπτυξης καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο. Όσον αφορά στα δημόσια κτίρια και τα σχολεία, αυτά ξεπερνούν τα 1300 στο Λεκανοπέδιο Αττικής με τον αριθμό τους να αυξάνεται σταθερά καθώς οι επικεφαλής φορέων και οργανισμών ακολουθούν μια επιβεβλημένη πλέον πράσινη στρατηγική ανάπτυξης. Εντυπωσιακή είναι όμως και η στροφή του κλάδου των μεταφορών στο φυσικό αέριο στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός «πράσινου» marketing.


Για πολλές εταιρείες μία από τις πιο σημαντικές δαπάνες επιβάρυνσης του προϋπολογισμού τους αφορά στον στόλο των οχημάτων τους. Η μεταφορά εμπορευμάτων που παράγουν, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, η μετακίνηση του προσωπικού συντελείται με την βοήθεια επαγγελματικών στόλων (επιβατικά, ελαφρά/βαρέα φορτηγά κλπ). Εταιρείες μεταφορών, καταναλωτικών προϊόντων, ενοικίασης οχημάτων βασίζονται πλέον στη χρήση φυσικού αερίου και επιτυγχάνουνσύμφωνα με τις πρόσατες μελέτες εξοικονόμηση μέχρι και 66% σε σύγκριση με την βενζίνη.

Δεν πρέπει να αγνοείται άλλωστε το γεγονός ότι 12 εκατομμύρια οχήματα φυσικού αερίου που κυκλοφορούν σήμερα στον κόσμο είναι επαγγελματικά ενώ σε προηγμένες αγορές όπως είναι εκείνη της Αμερικής, δήμοι και μέσα μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο. Αυτή την πολιτική, δείχνουν να υιοθετούν και οι δήμοι στην Ελλάδα, οι οποίοι ακολουθώντας το παράδειγμα της Αττικής όπου ήδη κυκλοφορούν πάνω από 100 απορριματοφόρα φυσικού αερίου και πάνω από 600 λεωφορεία της ΕΘΕΛ, στρέφονται προς την λύση του φυσικού αερίου στα οχήματα δημόσιας χρήσης (Βόλος, Θεσσαλονίκη κλπ).


Τα έργα υποδομών «επιταχύνουν» την ανάπτυξη

Η ΔΕΠΑ έχει καταφέρει να φέρει το φυσικό αέριο σε βιομηχανίες που βρίσκονται εντός και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και παρέχει κίνητρα για τη χρήση του «πράσινου» καυσίμου. Το φυσικό αέριο συνδέεται με την έννοια του «νέου επιχειρείν» και της «πράσινης ανάπτυξης» όπου φορείς και επιχειρήσεις βασίζουν άμεσα ή έμμεσα την δραστηριότητά και τα κέρδη τους (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) στην χρήση του φυσικού αερίου.


Το φυσικό αέριο όχι μόνο μπορεί να υποκαταστήσει όλα τα γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα καύσιμα και μορφές ενέργειας αλλά η χρήση του ενθαρρύνεται από επίσημες κρατικές και διεθνείς πρωτοβουλίες δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες (επιδοτήσεις, εκπτώσεις σε τελικούς καταναλωτές, δημοπρασίες για τις βιομηχανίες, φοροαπαλλαγές κλπ).

Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σε διεθνές επίπεδο για τη φυσική διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με τα συστήματα φυσικού αερίου γειτονικών χωρών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πόλο της στρατηγικής του ομίλου που εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους: ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας, τόσο της Ελλάδος, όσο και της ευρύτερης περιοχής, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, αλλά και της διαφοροποίησης των οδεύσεων του φυσικού αερίου προς τη Δύση. Προσφέρει, επίσης, έδαφος για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών προκειμένου, αφενός, η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί εμπορικά στο ξωτερικό και, αφετέρου, μέσα από ανάλογες συνεργασίες, να αναζητήσει ευκαιρίες για καινοτόμες εφαρμογές στη χρήση του φυσικού αερίου στο εσωτερικό. 

Η ανάπτυξη νέων υποδομών επιτρέπει τη δραστηριοποίηση πολλών παικτών στον χώρο της ενέργειας με παράλληλη ανάπτυξη των συνθηκών ανταγωνισμού στην περιοχή, ώστε μακροπρόθεσμα να καθιερωθεί ένας αξιόπιστος και διεθνώς έγκυρος μηχανισμός καθορισμού τιμών με παράλληλη δυνατότητα ανάπτυξης δευτερογενούς αγοράς.

Με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των έργων του Νοτίου Διαδρόμου, υλοποιούνται στοχευμένες ενέργειες και επενδύσεις όπως είναι η σύσταση μεικτού επιχειρηματικού φορέα με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ, της Edison και της βουλγαρικής ΒΕΗ (Bulgarian Energy Holding) για την κατασκευή του ελληνο-βουλγαρικού αγωγού.


Ποια είναι τα οφέλη της πράσινης επιχειρηματικότητας;

Τα οφέλη της πράσινης επιχειρηματικότητας μπορούν να αποτιμηθούν σε οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους. Η υιοθέτηση πράσινης στρατηγικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση και εξασφαλίζει την θετική της εικόνα προς τους πελάτες, τους μετόχους, το προσωπικό και την κοινωνία. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του οργανισμού και στην εξοικονόμηση κόστους στην λειτουργία της επιχείρησης καθώς οι πράσινες πολιτικές όπως είναι π.χ η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φυσικό αέριο κλπ) είναι συνήθως πολύ χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων βοηθούν την εταιρεία να δομήσει ένα περιβαλλοντικό προφίλ που ταιριάζει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις του κοινού, το οποίο πλέον θέλει να βλέπει έμπρακτα την υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής από τις εταιρείες και τους οργανισμούς.

kerdos.gr