Όμιλος Τιτάν: Διαφοροποίηση μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια

της Αγγελίνας Τσακίρη |

Η Μαρία Αλεξίου, Corporate Social Responsibility Manager του Ομίλου Τιτάν, ενός Ομίλου με 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας και ανεξάρτητου παραγωγού τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα και παρουσία σε εννιά χώρες, μιλάει για τη στρατηγική υπευθυνότητας του Ομίλου Τιτάν, για τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος μεταφέρει τις αξίες του για υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις θυγατρικές του, για τη σημασία του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική του Ομίλου και για τις καλές πρακτικές.

Ποια είναι η στρατηγική του Ομίλου Τιτάν όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Και πώς έχει εξελιχθεί ο Όμιλος σε αυτό το κομμάτι με την πάροδο του χρόνου;

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της υπευθυνότητας μέσα στον επιχειρηματικό σκοπό και την επιχειρηματική αποστολή. Εξελίσσεται συνεχώς καθώς προκαλεί αλλαγή στην οργάνωση λειτουργίας και κατά συνέπεια και στον τρόπο που υλοποιείται. Ενώ ξεκίνησε σαν προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία και τα πρότυπα λειτουργίας με βάση την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), από το κέντρο δηλαδή την Ελλάδα προς την περιφέρεια και τις νέες θυγατρικές, πλέον ο Τιτάνας συγκρίνεται ισάξια με τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου, όσον αφορά τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Στόχος της στρατηγικής μας είναι και η βελτιστοποίηση της κοινωνικής απόδοσης. Ο Τιτάνας ανέκαθεν θεωρούσε ότι μία επιχείρηση μέσα από τη στρατηγική της οφείλει να καλύπτει πιο συνολικά τα θέματα που την αφορούν, γι αυτό και η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου σημαντική. Εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές και δημιουργούμε νέες προσεγγίσεις σε επίπεδο κλαδικής και κοινωνικής προσέγγισης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, μία πρακτική κοινωνικής ευθύνης που μεταφέρθηκε και σε θυγατρικές.

Το 2000 καθορίστηκε ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας και η σύνδεση με την κοινωνική ευθύνη. Ο καθορισμός των αξιών του Ομίλου είχε σαν αποτέλεσμα η ΕΚΕ να καταγραφεί ως μία από τις έξι αξίες. Από τότε ξεκίνησε και η εμπέδωση της διαδικασίας του επιχειρηματικού μοντέλου. Το πρώτο πλάνο έγινε για την πενταετία 2000-2005, μετά έγινε αναθεώρηση αυτού του πλάνου με κατάληξη τον διάλογο του 2008 με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα οι στόχοι της επόμενης πενταετίας μέχρι το 2010 να έχουν μέσα και την άποψη των ενδιαφερόμενων μερών. Τώρα επανεξετάζονται όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να αναθεωρηθούν οι στόχοι και να εμπλουτιστούν μέχρι το 2020. Είναι μία διεργασία που χτίζεται βήμα βήμα και συνεχώς εμπλουτίζεται. Σκοπός είναι να δούμε που βρίσκεται η εταιρεία σε σχέση με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, με τις εξελίξεις στον κλάδο παγκόσμια και στην Διεθνή Agenda.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΚΕ και του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, βγαίνουν πρώτα τα ουσιώδη θέματα για τον Όμιλο και μετά για τις θυγατρικές του ξεχωριστά. Στόχος της στρατηγικής του Ομίλου είναι να περιλαμβάνει και τις τοπικές και τις εθνικές ανάγκες. Δύο είναι τα σημεία που διαφοροποιούν τη στρατηγική: η συνεργασία και η συνέργεια. Σκοπός επίσης, είναι η συσπείρωση με άλλους, οι δικτυώσεις και οι συμπράξεις. Η σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο διάλογος με τη μορφή διαβούλευσης που θα καταλήξει σε κοινές ενέργειες. Θέλουμε να υπάρξει αφύπνιση στους καταναλωτές και στους επενδυτές. Επενδύουμε πολλά στην εκπαίδευση καθώς θεωρούμε ότι η κοινωνική ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να περάσουν στη συνείδηση των ανθρώπων. 

Ποιος ο ρόλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου; Και με ποιον τρόπο ενσωματώνονται οι αξίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις θυγατρικές του;

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να καθορίζει τη στρατηγική, να την αξιολογεί και να παίρνει αποφάσεις για το πώς θα εξελιχθεί και θα επικαιροποιηθεί. Αντίστοιχες επιτροπές έχουν δημιουργηθεί σε κάθε χώρα όπου βρίσκονται οι θυγατρικές μας. Η ενσωμάτωση των αξιών ΕΚΕ γίνεται μέσα από την συνεργασία που έχει η διεύθυνση ΕΚΕ με όλες τις επιμέρους επιτροπές. Εκπαιδεύουμε τα στελέχη του Ομίλου για το τι σημαίνει ΕΚΕ και πώς μεταφράζονται οι αξίες μας σε πράξη και υπάρχει συνδυασμός εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλα τα στελέχη του Ομίλου και στις θυγατρικές. Μαθαίνουμε στα στελέχη μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα, πώς να κάνουν διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη με βιωματική κατάρτιση. Η εκπαίδευση γίνεται από το τμήμα ΕΚΕ και από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη συνέχεια συνεργαζόμαστε και με τη διοίκηση κάθε χώρας. Σαν διοίκηση έχουμε ρόλο συμβουλευτικό και υποστηρικτικό. Έχει καθοριστεί ότι μία θέση είναι αυτή που ασχολείται με το employee engagement. Πώς οι αξίες της εταιρείας γίνονται κτήμα των εργαζόμενων. Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και αξιών. Κάθε χώρα ορίζει έναν εκπρόσωπο (liaisondelegate) και έχει και μία επιτροπή. Οι εκπρόσωποι της κάθε χώρας συγκεντρώνονται μία φορά τον χρόνο στην Αθήνα για δύο μέρες, που είναι συνδυασμός εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης των εργαλείων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για θέματα ΕΚΕ. Επίσης, υπάρχει η ημερίδα διευθυντών, το Manager’sDay. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συγκεντρώνονται τα ανώτερα στελέχη από κάθε χώρα από όλο τον Όμιλο. Μέσα στο πρόγραμμα γίνονται εισηγήσεις για επιχειρησιακά θέματα και για θέματα ΕΚΕ. Παράλληλα, γίνεται και ένα ειδικό workshopπου αφορά την εξέλιξη της στρατηγικής του Ομίλου μέχρι το 2020 για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ΕΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, μία φορά το χρόνο λόγω του απολογισμού υπάρχει μία διεργασία αξιολόγησης όλων των χωρών των θυγατρικών του Ομίλου για το πώς έχουν ανταποκριθεί στους στόχους που είχαν τεθεί σε σχέση με την ΕΚΕ. 

Ποια η σχέση του Ομίλου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με ποιον τρόπο διαμορφώνεται η ενσωμάτωσή τους και η συμμετοχή τους στο διάλογο;

Η σχέση μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι μέρος της στρατηγικής μας και στηρίζεται στην διαφάνεια, στην ειλικρίνεια και στο διάλογο. Ο σκοπός της σχέσης αυτής είναι να φτάσουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για διάλογο. Η προσέγγισή μας είναι να μπούμε σε μία αμοιβαία και επωφελή σχέση με κοινό όφελος. Ο Όμιλος λειτουργεί σε εννέα χώρες και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην Αμερική, στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.

Όταν βγαίνει ο απολογισμός του Ομίλου, αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, μαζί με ένα ερωτηματολόγιο, με πρόσκληση και κάποια θέματα προς συζήτηση. Ακολουθείται ένα διεθνές πρότυπο επιλογής των εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί. Στην συνέχεια γίνονται ειδικές παρουσιάσεις πάνω στον απολογισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπου εκεί διαπιστώνονται οι ελλείψεις. Στο πλαίσιο του διαλόγου και της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε κάθε χώρα οργανώνονται μία σειρά από ενέργειες. Στην Ελλάδα, στη Σερβία και στα Σκόπια, γίνεται Stakeholder Forum ή Open Plant Day. Εκείνη τη μέρα βγαίνει ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους για επίσκεψη. Προηγείται διαδικασία διμερών επαφών με τους φορείς, ενημερώνονται για τα θέματα που είναι στην agenda για συζήτηση, όπου καταγράφονται τα ερωτήματα, ώστε όταν γίνει η δημόσια διαβούλευση να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία από μεριάς της εταιρείας. Οι συναντήσεις αυτές πρέπει να γίνονται με την παρουσία όλης της διοίκησης. Στην αρχή γίνεται συνοπτική τοποθέτηση στα επιμέρους θέματα, γίνονται διευκρινίσεις ενώ μετά ακολουθεί διάλογος με απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ακόμα υπάρχει και το μοντέλο διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων μερών, που αφορά adhocενέργειες. Οι δράσεις πάνω στις οποίες διαβουλεύονται επιλέγονται από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δημιουργείται μία εννεαμελής επιτροπή, που αποτελείται από ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία διαβουλεύονται και αποφασίζουν ομόφωνα για τις κοινωνικές δράσεις που θα υλοποιηθούν. Αυτή η διαβούλευση γίνεται κάθε τρεις μήνες και ο σκοπός είναι η τοπική ανάπτυξη.

Ποια είναι η περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε ποιες αρχές εστιάζει;

Η περιβαλλοντική πολιτική στη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζει στις αρχές της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων και της βελτιστοποίησης της θετικής απόδοσης. Αυτό μας βοηθάει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον και να λειτουργούμε προβλεπτικά με μία προδραστική στρατηγική. Θέλουμε να κοιτάμε πέρα από αυτά που μας υποχρεώνει η νομοθεσία να κάνουμε. Όλα τα εργοστάσιά μας παράγουν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η στρατηγική αυτή μας βοηθάει να ικανοποιούμε την αποστολή μας, δηλαδή να είμαστε μια εταιρεία αυτόνομη και κερδοφόρα και να λειτουργούμε συναγωνιζόμενοι τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου, κάτι που μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συστατικό της μακροπρόθεσμης λειτουργιάς και κερδοφορίας. Το να ακολουθείς αυτές τις αρχές δημιουργεί ακόμα ένα πλεονέκτημα, καθώς βρίσκεσαι κοντά στα ενδιαφερόμενα μέρη και έχεις ευρύτερη κατανόηση των προβλημάτων που καλείσαι να αντιμετωπίσεις.

Ποια είναι η κοινωνική πολιτική του Ομίλου και σε ποιες δράσεις στηρίζεται;

Η κοινωνική πολιτική του Ομίλου, στηρίζεται σε δράσεις που αφορούν συμπράξεις και συνέργειες μακροπρόθεσμες, εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια συνείδησης κοινωνικής ευθύνης. Πρώτα στους δικούς μας εργαζόμενους, μετά στους συνεργάτες και στις αγορές. Στην Ελλάδα τρέχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα με 40 εθελοντές εργαζόμενους και αφορά την εκπαίδευση των παιδιών για την ασφάλεια στο σπίτι. Σε συνεργασία με τα δημόσια σχολεία γίνονται σεμινάρια για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και τους γονείς με βιωματικό τρόπο. Από αυτό το πρόγραμμα έχουν περάσει 26.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Στόχος για την επόμενη πενταετία είναι το πρόγραμμα να έχει πάνω από 50.000 παιδιά. Ακόμα, κάνουμε δράσεις τοπικής εμβέλειας που αφορούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς για παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού ανά περιοχή. Για παράδειγμα, η εταιρεία στην Πάτρα έχει παραχωρήσει έναν ελαιώνα στους πολίτες για εκμετάλλευση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η θυγατρική του Τιτάνα στο Κόσσοβο, όπου ξεκίνησε ένα ειδικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Έτσι έφτιαξαν ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Lab. Το Lab είναι ένας νέος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί με σύμπραξη και συμμετοχή και από άλλες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους αγρότες της περιοχής για το πώς θα κάνουν τις καλλιέργειες τους πιο αποδοτικές αλλά και πώς θα μπορούν να τυποποιήσουν τα προϊόντα τους ώστε να επεκταθούν στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στην οργάνωση συμπληρωματικών δράσεων στη βιομηχανία, στον τουρισμό και στην αγροτική παραγωγή και να εντάξουμε την ανακύκλωση των αποβλήτων και των απορριμμάτων. 

Ποιες θα αξιολογούσατε ως καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο Τιτάν και από τι εξαρτάται η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από τις εταιρείες εν γένει;

Μία από τις καλές πρακτικές είναι το πρόγραμμα με εθελοντές εργαζόμενους για την ασφάλεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη βιωματική εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ασφάλειας, με σκοπό να πάρουν τα κατάλληλα εφόδια από μικρή ηλικία. Μία άλλη καλή πρακτική είναι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω πρακτικής άσκησης, διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων και άλλων που έχουν σαν σκοπό τη σωστή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο επισφραγίζει τη συνεργασία και προβλέπει την πρακτική άσκηση για δύο μέχρι τρεις μήνες φοιτητών και φοιτητριών από τέσσερα τμήματα του Πανεπιστημίου, στο εργοστάσιο του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνονται δράσεις για φοιτητές πολυτεχνικών σχολών, με σκοπό να εξειδικευτούν στην ασφάλεια της εργασίας. Με αφορμή μία συνάντηση πριν από τέσσερα χρόνια με τον πανευρωπαϊκό σύλλογο φοιτητών μηχανικών «BEST», η εταιρεία ήρθε σε επαφή με φοιτητές μηχανικούς από την Πάτρα και τους πρότεινε την υλοποίηση μίας ημερίδας εκ μέρους της εταιρείας με θέμα την ασφάλεια. Πλέον το πρόγραμμα αυτό έχει επεκταθεί στα πολυτεχνεία στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και έχει γίνει εξαήμερο. 

Χαρακτηριστικό μίας καλής πρακτικής είναι η διάρκεια και τα αποτελέσματα βάσει ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. Συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή και η σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η υιοθέτηση καλών πρακτικών προϋποθέτει ότι η ΕΚΕ δεν εξασφαλίζεται μόνο με οικονομικούς πόρους. Χρειάζεται να διατεθεί χρόνος από τα στελέχη της εταιρείας και αίσθηση συλλογικής ευθύνης.

epixeiro.gr