ΣΒΒΕ: Γιατί η μεταποίηση απειλείται με εξόντωση

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση των μεταποιητικών βιομηχανιών κρούει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), σε επιστολή του προς τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα και Νάντια Βαλαβάνη.


Συγκεκριμένα ο ΣΒΒΕ αναφέρεται στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών από συναλλαγές με κράτη «μη συνεργάσιμα» ή σε «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», όπως Βουλγαρία, πΓΔΜ και Κύπρος, χώρες με τις οποίες, όπως αναφέρει, συναλλάσσονται καθημερινά πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. 
 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική επιστολή, ο ΣΒΒΕ καταρχήν, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του εν λόγω νομοσχεδίου, θεωρεί ότι αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση διασφαλίζοντας τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις, από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του περιορισμού της φοροαποφυγής.

Εντούτοις, όπως τονίζει ο Σύνδεσμος, η καταβολή του φόρου 26%, για τις συνεπείς και λειτουργούσες σύννομα επιχειρήσεις, θα τις αποστερήσει πολύτιμη ρευστότητα και θα τις φέρει με βεβαιότητα στα πρόθυρα της καταστροφής και της αναστολής της λειτουργίας τους.

«Για αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων φαινομένων», σημειώνεται στην ίδια επιστολή, ο ΣΒΒΕ προτείνει να υπάρξει μηχανισμός διαχωρισμού των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν «συνήθεις συναλλαγές», και οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι μεταποιητικές. «Αυτές οι επιχειρήσεις εισάγουν μέταλλα, αγροτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα, πλαστικό, μέρη και εξαρτήματα μηχανημάτων που συναρμολογούνται στην Ελλάδα, κλπ., και οι οποίες ξαφνικά θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, για συνηθισμένες αγορές α΄υλών, που πραγματοποιούν ίσως εδώ και πολλές δεκαετίες», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, επειδή η ψήφιση της σχετικής διάταξης ως έχει σήμερα με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε εξόντωση πλήθους μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, ο Σύνδεσμος προτείνει όπως αυτή συμπληρωθεί με τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εντός ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της «συνήθους συναλλαγής» να επιστρέφεται στην επιχείρηση το 80% του ποσού, κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, και,
 
2. το υπόλοιπο 20% του ποσού να επιστρέφεται μετά από φορολογικό έλεγχο που θα περαιούται εντός τριών (3) μηνών. Μετά την παρέλευση των τριών (3) μηνών, και εφόσον δεν έχει διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος, τότε το 20% του ποσού θα επιστρέφεται στην επιχείρηση αυτοδίκαια.