ΣΕΒΕ: Συνάντηση ΣΕΒΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα

Συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13.03.15 στην Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και σχετίζονται κυρίως με την αβεβαιότητα που προκαλεί η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά και την αμφισβήτηση για την αξιοπιστία της χώρας.

Ως προς τη ρευστότητα και, πέραν της δραματικής μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο είναι η αφαίρεση της μόνης ρευστότητας που θα μπορούσαν να έχουν οι εξαγωγείς, αυτή από τους πελάτες τους, η οποία όμως δεσμεύεται από το Δημόσιο λόγω της συσσώρευσης των οφειλών του προς τις επιχειρήσεις (επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και ΕΦΚΚ στους δικαιούχους εξαγωγείς, κρατικές προμήθειες, επιχορηγήσεις, κ.λ.π.). 

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός της πολύ αρνητικής εικόνας που η χώρα μας αποκτά στις διεθνείς αγορές δημιουργεί προβλήματα με τους προμηθευτές και τους πελάτες των Ελλήνων εξαγωγέων, σε μια συγκυρία που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις ελληνικές εξαγωγές.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ Κυριάκος Λουφάκης ζήτησε από τον κ. Μάρδα - και μέσω αυτού από την Κυβέρνηση συνολικά - την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων, τις οποίες όλοι οι Έλληνες στηρίζουμε, ώστε να διασφαλισθεί ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των ξένων στην ελληνική αγορά, προϋποθέσεις απαραίτητες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την επαναφορά των εξαγωγών σε σταθερή αλλά και ανοδική πορεία.

Ζήτησε επίσης τη λήψη άμεσων συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, με αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και μείωση του κόστους χρήματος που σήμερα είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη, τακτοποίηση υποχρεώσεων Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 υπέρ της επιχειρηματικότητας, της παραγωγής και των εξαγωγών, της απασχόλησης.