Οκτώ ασφαλιστικές καλύψεις... με προστιθέμενη αξία!

Οκτώ «σπάνιες» ασφαλιστικές καλύψεις που μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα τις επιλέξουν.

Μπορεί τα περισσότερα νοικοκυριά να γνωρίζουν περιορισμένο αριθμό ασφαλιστικών καλύψεων, ωστόσο υπάρχουν πολύ περισσότερες που συχνά μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε όποιον τελικά τις επιλέξει.

Συγκεκριμένα, οι βασικότερες κατηγορίες συμβολαίων στον κλάδο ζωής, είναι τα συνταξιοδοτικά, τα παιδικά, τα υγείας και οι καλύψεις ατυχημάτων. Αντίθετα, στους γενικούς κλάδους, τα περισσότερα συμβόλαια αφορούν την (υποχρεωτική εκ του νόμου) αστική ευθύνη οχημάτων και τις ασφαλίσεις κατοικίας.

Πέραν όμως αυτών, ευρεία σειρά άλλων καλύψεων προσφέρεται στην ασφαλιστική αγορά και πολλές φορές οι πολίτες πληροφορούνται την ύπαρξή τους μετά από ένα ατυχές περιστατικό, δηλαδή όταν είναι πολύ αργά...

1) Η αστική ευθύνη ιδιώτη αποτελεί ένα πρώτο παράδειγμα, το οποίο καλύπτει την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκαλέσετε στα πλαίσια των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων σας. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής για καλύψεις αστικής ευθύνης των προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν, όπως:

• Αστική ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου
• Αστική ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου
• Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
• Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου
• Προαιρετική κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου (εφόσον καταβάλλει εισφορές σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας του.

2) Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η ασφάλιση έργων τέχνης, είτε από μεμονωμένους συλλέκτες, είτε από άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με την Generali Hellas, η τέχνη απαιτεί ειδική ασφάλιση και προστασία. Η απώλεια του συλλεκτικού κομματιού σας από κλοπή ή ληστεία, η φθορά ή καταστροφή του από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη, θραύση, κακόβουλες, ή τρομοκρατικές ενέργειες, ή ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, είναι καταστάσεις που σήμερα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.


3) Αν θέλει κάποιος επιθυμεί να «ασφαλίσει το πορτοφόλι του», μπορεί για παράδειγμα να το κάνει μέσω της ERGO Ασφαλιστικής. Συγκεκριμένα σε όλους τους κατόχους πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς, δίνεται η δυνατότητα ασφάλισης των προσωπικών αντικειμένων τους μέσω του προγράμματος «Secure Wallet». Μεταξύ των καλύψεων συγκαταλέγονται:

• Άμεση αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας προσωπικών αντικειμένων (πχ τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, ταυτότητα, δίπλωμα), ταυτόχρονα με την κλοπή ή απώλεια πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
• Προστασία ανάληψης μετρητών σε περίπτωση κλοπής τους εντός δώδεκα ωρών από την ανάληψή τους από ATM.
• Κάλυψη από ανεπιθύμητες χρεώσεις ή αναλήψεις μετά από απώλεια ή κλοπή της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
• Ασφάλιση του κινητού τηλεφώνου σε περίπτωση κλοπής, αλλά και κάλυψη τυχόν παράνομων επικοινωνιών, μετά την κλοπή της συσκευής.

4) Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα οικονομικής απώλειας και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πίστη, δημιουργήθηκαν προκειμένου να παρέχουν συμπληρωματική προστασία στην επιχείρηση σε περίπτωση που συμβεί υλική ζημιά (φωτιά, πλημμύρα, σεισμός κ.α.) στο κτίριο ή και το περιεχόμενο. Οι συνήθεις καλύψεις αφορούν στην απώλεια εισοδήματος, στην απώλεια κερδών, στην απώλεια μισθωμάτων, καθώς επίσης και στα λειτουργικά έξοδα (τόκοι, μισθοί, αποζημιώσεις απολυομένων υπαλλήλων κ.α.), για όσο χρόνο μια επιχείρηση ή ένα ακίνητο που υπέστη ζημιά, χρειαστεί να επισκευάσει τις ζημιές αυτές, να ξαναλειτουργήσει η επιχείρηση ή να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.

5) Υπάρχουν επίσης προγράμματα ασφάλισης απώλειας εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες, όπου ο πελάτης, σύμφωνα με την Eurolife, ζητά να αποζημιωθεί σε περίπτωση που το γραφείο ή το κατάστημά του τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητάς του από ατύχημα ή ασθένεια, ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις του. Συνήθως παρέχεται αποζημίωση για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα μήνες, καθώς και προστασία του γραφείου-καταστήματος σε περίπτωση που αυτό βρεθεί εκτός λειτουργίας από μια σειρά κινδύνους.

6) Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, το οποίο σας καλύπτει σε περίπτωση που οι πελάτες σας μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο της άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Interamerican προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα: Επαγγελματική αστική ευθύνη ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, πολιτικών μηχανικών-αρχιτεκτόνων, tour operators, λογιστών, διαμεσολαβούντων και ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

7) Τα τελευταία χρόνια έντονη είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έτσι αρκετές εταιρείες προσφέρουν ασφαλιστικά προγράμματα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σχετικό πρόγραμμα της Μινέττα, κατά παντός κινδύνου περιουσίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει: τις υλικές ζημίες (πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλη βλάβη), τις μηχανικές βλάβες των διαφόρων συσκευών του συστήματος και την απώλεια εσόδων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του συστήματος.

8) Πολλές εταιρείες επίσης προσφέρουν προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την AXA, κάθε φορά που πρόκειται να ταξιδέψετε εύχεστε να πάνε όλα καλά γιατί ξέρετε ότι μια καθυστέρηση πτήσης μπορεί να γίνει η αιτία να χάσετε ένα σημαντικό συνέδριο ή επαγγελματική συνάντηση. Ακόμα και μία χαμένη αποσκευή μπορεί να αποτελέσει μία δυσάρεστη εμπειρία. Ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης, σας καλύπτει σε περίπτωση ταξιδιωτικού ατυχήματος και αποζημιώνει για τους κινδύνους: απώλεια ζωής από ατύχημα, μόνιμη ή μερική ανικανότητα από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια αποσκευών, καθυστέρηση άφιξης αποσκευών, καθυστέρηση πτήσης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλιστικών προγραμμάτων προσφέρεται συνήθως από σαφώς περισσότερες εταιρείες και η ενδεικτική αναφορά του δημοσιεύματος σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι τα καλύτερα της αγοράς.

euro2day.gr