Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών:Σεμινάριο με θέμα "Σύγχρονα Υλικά Επεμβάσεων-Ενισχύσεων"

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) σχεδιάστηκε Σεμινάριο με θέμα:
«Σύγχρονα Υλικά Επεμβάσεων (Επισκευών / Ενισχύσεων)»

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας :

Έναρξη σεμιναρίου την 20η Απριλίου 2015 και λήξη την 30η Απρίλιου 2015. Η συνολική διάρκεια θα είναι 18 ώρες

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς που ασχολούνται με τη μελέτη, την επίβλεψη, την επισκευή/ενίσχυση κατασκευών από σκυρόδεμα. Θα γίνει παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προτύπου για τις επισκευές ΕΝ - 1504, καθώς και παρουσίαση Νέων Τεχνολογιών Επισκευών από παραγωγούς επισκευαστικών υλικών.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του σεμιναρίου είναι οι κ.κ. Νίκος Μαρσέλλος Π.Μ., Πέτρος Κυλάφης Π.Μ..

Το κόστος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι για τους μηχανικούς κάτω της πενταετίας 20€, για τους μηχανικούς άνω της πενταετίας 40€ & για τα μη μέλη του ΣΠΜΕ 50€. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΣΠΜΕ κ.κ Έφη Ζακυνθινού – Τίνα Σπυροπούλου από (Δευτέρα έως Παρασκευή & ώρες 9:00 έως 16:00)

Στοιχεία Επικοινωνίας t. 2109238170 f. 2109235959 e. info@spme.gr, spme@tee.gr s. www.spme.gr