Ποιοι έχουν «κλειδώσει» δικαίωμα συνταξιοδότησης

Ποιοι και γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν, ποιοι κινδυνεύουν. Αναλυτικά τι ισχύει για όλα τα ταμεία. Ποιο θεωρείται το έτος «κλειδί» που ανοίγει την... πόρτα είτε για πρόωρη, είτε για πλήρη σύνταξη. Τα πέναλτι για τους βιαστικούς!

Παρά το νέο κύμα ανησυχίας που δημιούργησε στους ασφαλισμένους η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου και το email Βαρουφάκη που θέτει ξανά εντός διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να ανησυχούν περίπου 150.000 ασφαλισμένοι που έως το 2012 έχουν πιάσει τόσο τα απαιτούμενα κάθε φορά έτη ασφάλισης, όσο και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, η οποία βέβαια μπορεί να είναι σημαντικά μειωμένη, καθώς για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ισχύει το πέναλτι του -6% για κάθε έτος με τη μείωση να φθάνει έως και το 30%.

Μικρότερη, -4,5% το χρόνο, είναι η μείωση στο Δημόσιο, για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

Χοντρικά, υπάρχουν ομάδες ασφαλισμένων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα είτε συμπληρώνοντας 35ετία, είτε κλειδώνοντας 25ετία στο Δημόσιο. Κερδισμένοι είναι -υπό προϋποθέσεις- οι ασφαλισμένοι πριν από το 1993, ενώ ειδικά καθεστώτα ισχύουν για τα ειδικά ταμεία.

Αναλυτικά:
Η 25ετία στο Δημόσιο

Στον δημόσιο τομέα, κλειδί θεωρείται η 25ετία, καθώς κλειδώνεται το δικαίωμα και η συνταξιοδότηση γίνεται στο κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο. Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

• Άνδρες με 25ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος και με μειωμένη στο 60ό.

• Άνδρες με 25 έτη ασφάλισης το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 61 ετών με πλήρη και 56 ετών με μειωμένη.

• Άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012 "φεύγουν" στο 63ο έτος με πλήρη και στο 58ο έτος με μειωμένη σύνταξη.

• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2010, συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και μειωμένη στο 55ο.

• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2011 συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 61 ετών με πλήρη και 56 ετών με μειωμένη.

• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 63 και με μειωμένη στα 58.

• Ασφαλισμένες που το 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25ετία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώσουν το 50ό έτος ηλικίας.

• Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 25 έτη μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 52 ετών.

• Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Ειδικά καθεστώτα στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών

Διαφορετικά όρια για άνδρες, γυναίκες (χωρίς παιδιά ή με ενήλικα τέκνα) και μητέρες ανηλίκων ισχύουν στα πρώην ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.


Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

• Άνδρες που μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 25ετία και συμπληρωμένο το 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Αν είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

• Γυναίκες που το 2010 είχαν 25ετία και το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Πλήρης σύνταξη δίνεται στο 60ό.

• Γυναίκες που το 2011 είχαν 25ετία και το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 56ο. Το όριο για την πλήρη σύνταξη είναι το 61ο έτος.

• Γυναίκες που το 2012 είχαν 25ετία και το 55ο δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 57ο. Το όριο για πλήρη σύνταξη είναι στο 62ο έτος.

• Μητέρες ανηλίκων που ασφαλίστηκαν στα ειδικά ταμεία πριν από το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 17,5 έως 24,5 έτη ασφάλισης ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στο 50ό έτος.

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 25ετία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος.

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25 έτη ασφάλισης, μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη σύνταξη και 52 ετών με πλήρη σύνταξη.

• Για ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 25ετία η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 53 ετών με μειωμένη σύνταξη και 55 ετών με πλήρη.
Ασφαλισμένοι πριν από το 1993 στο ΙΚΑ

Κοινό καθεστώς συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ισχύει για όσους πρώτη φορά ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62.

• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011, στα 63 τους μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη.

• Άνδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012 παίρνουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.

• Άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη, ενώ μπορούν να λάβουν μειωμένη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος.

• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη στο 57ο έτος και μειωμένη στο 55ο.

• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη με συνολικά 10.400 ένσημα.

• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012 μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη με 10.800 ένσημα.

• Για μητέρες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης πλήρης σύνταξη δίνεται στο 55ο έτος και μειωμένη στο 50ό.

• Για μητέρες που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης πλήρης σύνταξη δίνεται στο 57ο έτος και μειωμένη στο 52ο.

• Για μητέρες που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης η πόρτα εξόδου ανοίγει στo 60ό έτος με πλήρη σύνταξη ή στο 55ο με μειωμένη.
Η 35ετία

Η πόρτα της συνταξιοδότησης μπορεί να ανοίξει για ασφαλισμένους μετά το 1983 στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία αλλά και για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Ασφαλισμένοι με 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 εφόσον είναι ήδη 58 ετών.

• Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν όποτε συμπληρώσουν το 58ο έτος και συνολικά 36 έτη ασφάλισης.

• Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται στα 59 με συνολικά 39 έτη ασφάλισης. Όσοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 αποχωρούν με 40 έτη δουλειάς σε ηλικίας 62 ετών.


euro2day.gr