Ο Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης πρόεδρος του ΔΣ της ΕΒΖ

Ο Γιώργος Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης εξελέγη νέος πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), μετά την παραίτηση του αποχωρούντος προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Λάμπρου Χαραλάμπους.

Για τη θέση του προέδρου είχε προταθεί από την ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ο κ. Δημήτρης Γιαννακίδης, ο οποίος τελικά αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΖ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιαννακίδης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος
Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος
Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μόκου Ελένη, Μέλος

Η ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

voria.gr