Ιστορικό ρεκόρ επιβατών και ισχυρή κερδοφορία από Aegean το 2014Στα 80,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για την Aegean το 2014, έναντι 52,5 εκατ. ευρώ το 2013, με την ελληνική αεροπορική εταιρεία να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ επιβατών

Αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της Aegean το 2014, επηρεαζόμενα θετικά από την επέκταση του δικτύου, καθώς και από τις συνέργειες με την Olympic Air. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 912 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το 2013. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 10,1 εκ. επιβάτες αποτελώντας την μεγαλύτερη ιστορική επίδοση για ελληνική εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ, έναντι 52,5 εκατ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της χρήσης περιλαμβάνουν τη θετική επίδραση ποσού 11,7 εκατ. ευρώ στην πρόβλεψη φόρου που θεωρείται μη επαναλαμβανόμενη.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 112 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε 218 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, παρά τις σημαντικές προκαταβολές που έχουν δοθεί για την αγορά καινούργιων αεροσκαφών Airbus.

Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατική κίνησης ανήλθε σε 15%, προερχόμενη από την προσφορά ακόμη χαμηλότερων ναύλων και τη σημαντική συνεισφορά της διερχόμενης κίνησης. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 13%, ενώ η κύρια βάση της Αθήνας παρουσίασε αύξηση 20%, ενισχύοντας με νέους προορισμούς την ανάκαμψη του τουρισμού στην πρωτεύουσα.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Το 2014 αποτελεί χρονιά ορόσημο, καθώς καταφέραμε να μεταφέρουμε πάνω από 10 εκ. επιβάτες, σε ένα δίκτυο 119 προορισμών, το μεγαλύτερο που προσέφερε ποτέ ελληνική εταιρεία. Αποδείξαμε ότι η συνένωση δυνάμεων αποφέρει οφέλη και δημιουργεί αξία για τους επιβάτες, την οικονομία της χώρας, την περιφερειακή απασχόληση αλλά φυσικά και για τους μετόχους της εταιρείας μας. Οι συνέργειες με την Olympic Air, η βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα καθώς και η αύξηση των επισκεπτών στην χώρα, συνέβαλαν στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας.

»Για το 2015 προγραμματίζουμε επενδύσεις σε νέο στόλο και σημαντική επέκταση δικτύου, κυρίως από την Αθήνα καθώς και από την Λάρνακα, με προσθήκη νέων προορισμών και ενίσχυση συχνοτήτων. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός οξύνεται, υπάρχει αβεβαιότητα για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ενώ η μεταβλητότητα παραγόντων του κόστους όπως το δολάριο και το πετρέλαιο είναι σημαντική. Είναι θετικό ωστόσο, ότι σε αυτό το περιβάλλον η ζήτηση για την χώρα και ιδιαίτερα για την Αθήνα διαφαίνεται ανθεκτική έως αυξητική. Η στρατηγική μας έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσβασιμότητας της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αθήνας, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία, στηρίζοντας ταυτόχρονα το ελληνικό τουριστικό προϊόν».

Για τη χρήση του 2014 το ΔΣ θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

voria.gr