ΕΛΒΑΛ: 61,5 εκατ. ευρώ επενδύσεις

Μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτικών ομίλων της ελληνικής βιομηχανίας παρέμεινε και το 2014 η ΕΛΒΑΛ. Οι επενδύσεις στην προηγούμενη χρήση ανήλθαν σε 61,5 εκατ. ευρώ. Εκτός από τις προαναφερθείσες επενδύσεις της εταιρείας, εκταμιεύθηκαν 20,1 εκατ. ευρώ για το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Βρετανίας και 5 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική ΣΥΜΕΤΑΛ.

Σήμερα, η ΕΛΒΑΛ προωθεί τα προϊόντα της σε πάνω από 90 χώρες παγκοσμίως, με κυριότερες τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, στις οποίες κατευθύνεται σχεδόν το 59% των πωλήσεων του Ομίλου.

businessnews.gr