Χαμηλότερα 4,8% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία

Πτώση της τάξης του 4,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για το μήνα Φεβρουάριο σε ετήσια βάση.
Ο δείκτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής υποχώρησε κατά 3,5% το 2014 προς το 2013.
 
Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, παρουσίασε αύξηση 4,2%, έναντι µείωσης 1,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε µείωση 2,1%, έναντι µείωσης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.