Στην Eurobank περνά η Proton Bank

Στην Eurobank περνά η Proton Bank σύμφωνα με απόφαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Νέας Proton Bank και αποφάσισενα προχωρήσει με την πώληση της Νέας Proton Bank στην Eurobank.

Το ΤΧΣ και η Eurobank θα συνεργαστούν με στόχο να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013.

Στη διαγωνιστική διαδικασία, πέραν της Eurobank έλαβαν μέρος και χρηματοοικονομικοί επενδυτές, ωστόσο μόνο η Eurobank κατέθεσε δεσμευτική προσφορά συμβατή με τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Η Rothschild ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ για την εν λόγω συναλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την απόκτηση της Proton ήταν μειοδοτικός. Δηλαδή το Ταμείο δεσμεύεται να ανακεφαλαιοποιήσει εκ νέου την τράπεζα πριν την πωλήσει και νικητής θα αναδειχθεί η προσφορά βάσει της οποίας προκύπτει μικρότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση για το Ταμείο. Ως εκ τούτου, δεν ισχύουν οι πληροφορίες για προσφορές με μετρητά.


euro2day.gr