Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO): Αναδυόμενη αγορά οι εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα

Στις αναδυόμενες αγορές συγκαταλέγονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς θεσμοθετήθηκαν με υπουργική απόφαση μόλις πριν από περίπου δύο χρόνια, όπως τονίστηκε στη διημερίδα «Η ανάπτυξη που θέλουμε», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Στη διημερίδα, εξάλλου, αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες συμβάλλουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.Το energia.gr ήταν ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας της διημερίδας, ενώ στους συνδιοργανωτές περιλαμβανόταν και το ΙΕΝΕ. 

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της η Zero Energy Building, μία από τις πρώτες εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, επισημαίνει ότι:

«Στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείο marketing μπορεί να συμβάλλει η αναδυόμενη στη χώρα μας αγορά των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Το επιχειρηματικό μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα με την εφαρμογή της Χρηματοδότησης από Τρίτους, μέσω μιας σύμπραξης κεφαλαίων ξένων επενδύσεων και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει επενδυτικό κίνητρο το υφιστάμενο και μελλοντικό κτιριακό απόθεμα είναι η εγκυρότητα των ΕΕΥ καθώς και η ενίσχυση της εμπορικής αξίας των κτιρίων μέσω της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης κτιρίου από διεθνείς αναγνωρισμένες μεθόδους και οργανισμούς.

Τα παραπάνω ανέφερε μεταξύ άλλων, ο κ. Άρης Παπαδόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΕΒ ΑΕΕΥ κατά τη διάρκεια του forum με τίτλο «Η Ανάπτυξη που θέλουμε», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 2-3 Ιουλίου στην Αθήνα με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του ΙNVEST IN GREECE, καθώς επίσης σειράς σημαντικών επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέλυσε τον ρόλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs-Energy Service Cοmpanies) καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι ESCOs αποτελούν εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία σε τεχνικά και οικονομικά ζ ζητήματα. Ο ρόλος τους βασίζεται στη διασφάλιση συγκεκριμένου ποσού εξοικονόμησης ενέργειας και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΕΑ).

Πέραν του ειδικού οφέλους για τις εταιρείες, οι ΕΕΥ μπορούν να συμβάλλουν συνολικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα, τους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (20/20/20), τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κ.α.»