ΓΝΩΜΕΣ: Η καινοτομία στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας (της Ισαβέλλας Ζαμπετάκη)

της Ισαβέλλας Ζαμπετάκη |
Με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση προγραμμάτων που στόχο τους έχουν την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μορφή και το αντικείμενο που αφορούν, έχουν ωστόσο σαν κοινό στοιχείο την αξιοποίηση της καινοτομίας ως οχήματος για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.


Ενίσχυση της εξωστρέφειας

Δύο από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Eurobank για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας είναι το Go International και το ExportGate. 
Τα προγράμματα αυτά έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, και αποτελούν πρότυπο επιτυχούς σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Προτεραιότητες του Go International, αποτελούν η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, η περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της χώρας, η διεύρυνση του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδος και των στρατηγικών αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ανάδειξη των εξαγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. 

Το Go International ουσιαστικά οργανώνει διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις και εξαγωγικό forum μεταξύ ελληνικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνολικά, στις τέσσερις συναντήσεις του Go International στη Λευκωσία, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Ρωσία έχουν πραγματοποιηθεί 5.800 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ 250 ελληνικών εξαγωγικών εταιριών, 20 εκ των οποίων είναι ερευνητικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας και 730 περίπου εισαγωγικών επιχειρήσεων από 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πιο πρόσφατη από τις αποστολές αυτές πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου και αφορά την αγορά της Ρωσία. Η επιλογή της χώρας αυτής έγινε λόγω του σημαντικού μεγέθους της αγοράς και της χρηματοοικονομικής ισχύος της χώρας, της ανάγκης διαφοροποίησης του εξαγωγικού προσανατολισμού της Ελλάδας προς νέες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών, μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. 

Η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνεται και με την ανοδική πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η οποία, όμως, παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και έχει μεγάλα περιθώρια σημαντικής βελτίωσης.


Exportgate: μια ηλεκτρονική εξαγωγική πύλη

Αντίστοιχη είναι και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς επιχειρηματικούς φορείς και τον ΣΕΒ, το exportgate.gr, την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική Διαδικτυακή Πύλη.

Στόχο του Exportgate αποτελεί η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους. Οι Ελληνες εξαγωγείς μπορούν μέσω του Exportgate να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν με δυνητικούς εισαγωγείς στις χώρες και στους κλάδους ενδιαφέροντός τους, να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές, μέσω ηλεκτρονικής παρουσίασης της εταιρείας και των καταλόγων προϊόντων τους, να αποκτήσουν πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς και τοπικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για θέματα εξαγωγών με μελέτες χωρών, κλάδων κ.λπ., να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Eurobank (e-Trade, e-Auctions, e-Factors κ.λπ). 

Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η εξειδικευμένη μονάδα “Ask the Experts”, με βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κυρίως σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε θέματα νομικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά. Μέχρι σήμερα, η ομάδα των Ask the Experts έχει συμβουλεύσει περισσότερες από 500 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Η Eurobank βρίσκεται σε συνεννοήσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να προχωρήσει στην παραχώρηση υπό προϋποθέσεις του Εxportgate στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, ενώ θα συνεχίσει να το στηρίζει λειτουργικά. Το Εxportgate μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε μια εθνική Διαδικτυακή Πύλη συνδεόμενη με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικτυακές δικτυώσεις.


Χρηματοδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση της πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank, ενεργοποιείται αμέσως πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, ξεκινώντας από τις υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις. Εχει ήδη διαμορφωθεί και είναι έτοιμο προς υλοποίηση, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης με 200 εκατ. ευρώ, τριακοσίων περίπου προεπιλεγμένων μεσαίου μεγέθους υγιών, εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι πελάτες της τράπεζας.


bankersreview.gr