Στην ολομέλεια της ΡΑΕ οι αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού

Το πράσινο φως από το ΥΠΕΚΑ πήρε το πακέτο των αλλαγών που έχει προτείνει η ΡΑΕ για τις μεταβατικές ρυθμίσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και συνεπώς άνοιξε ο δρόμος ώστε να έρθει στην ολομέλεια της Αρχής και να ληφθεί και επίσημα η σχετική απόφαση. Αυτό θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, αύριο Πέμπτη.

Τα μέτρα έχουν αυστηρά μεταβατικό χαρακτήρα και λαμβάνονται σε ένα ιδιαιτέρως δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα όπου οι συνδυασμός των συνθηκών της αγοράς με το ασφυκτικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς για την αποφυγή απότομων ανατροπών στην εύθραυστη ισορροπία της αγοράς.

Τα μέτρα

Το πακέτο των μέτρων που έχει προτείνει η ΡΑΕ και θα αποφασίσει η ολομέλειά της την Πέμπτη περιλαμβάνει τα εξής:

Α) Διατήρηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, με κατάργηση όμως, από την 1η Ιουλίου 2013, του περιθωρίου επί του μεταβλητού κόστους, δηλ. από 10% σε 0%. Ο ίδιος ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα καταργηθεί πλήρως από την 30η Ιουνίου 2014.

Β) Κατάργηση, από την 1η Ιανουαρίου 2014, του κανόνα του 30% σχετικά με την υποβολή προσφορών από μονάδες παραγωγής.

Γ) Αναδιοργάνωση του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος, από την 1η Ιουλίου 2013. Παραμένει σε ισχύ ο υφιστάμενος μηχανισμός, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Απεντάσσονται από την κατάλογο των μονάδων που λαμβάνουν πληρωμές ΑΔΙ μονάδες της ΔΕΗ, οι οποίες είναι πρακτικά εκτός λειτουργίας, συνολικής ισχύος 1249 MW.

• Το σύνολο των υπόλοιπων διαθέσιμων μονάδων, συνολικής ισχύος 10339MW, δικαιούνται πληρωμής από το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος βάσει των ισχυόντων (45.000 €/MW).

• Οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου και οι αεριοστρόβιλοι ανοικτού κύκλου, συνολικής ισχύος 3998 ΜW (UCAP) εκδίδουν δεύτερο ΑΔΙ για τη διαθέσιμη ισχύ τους και δικαιούνται επίσης πληρωμής από το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος κατ’ αναλογία των ισχυόντων.

• Οι προμηθευτές οφείλουν να συμμετέχουν στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος με ποσό ίσο με 59,000€/MW και έτος, βάσει της πραγματικής κατανάλωσης των πελατών τους, συνυπολογίζοντας στη μετρούμενη στα όρια του Συστήματος αιχμή τη διεσπαρμένη παραγωγή ΑΠΕ Δικτύου.

Αποσύρσεις

Σύμφωνα με τις αλλαγές τέλος, συνολικά 9 μονάδες της ΔΕΗ, αποσύρονται από το μηχανισμό των ΑΔΙ και ουσιαστικά σταματούν να πληρώνονται, δηλαδή οδηγούνται σε απόσυρση. Οι μονάδες αυτές είναι: Λιπτολ, Αλιβέρι 3 και 4, Λαύριο 1,2 και 3, Άγιος Γεώργιος 8 και 9 και Πτολεμαϊδα 2.

Η συνολική ισχύς των μονάδων αυτών είναι 1249MW. Πάντως η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να κρατήσει σε λειτουργία κάποιες εξ αυτών, συμβολαιοποιώντας τις ως μονάδες έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση θα ληφθεί σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ ενώ όσες μονάδες δεν διατηρηθούν ως μονάδες έκτακτης ανάγκης οδηγούνται προς οριστική απόσυρση.