Αφιερωμένη στις ΑΠΕ η Εβδομάδα Καινοτομίας στο ΤΕΙ Πάτρας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βρεθούν στο επίκεντρο της εβδομάδας καινοτομίας που θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, από 1-10 Ιουλίου, 2013.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το πρωί της Δευτέρας 1ης Ιουλίου στις 09:30 και περιλαμβάνουν ομιλίες από εκπροσώπους εταιρειών Φ/Β συστημάτων σχετικά με την προοπτική των ΑΠΕ στην Ελλάδα, ομιλίες από εκπροσώπους Φορέων και Τραπεζών επί των επενδύσεων και της πολιτικής των ΑΠΕ, συζητήσεις και έκθεση προϊόντων και σχεδίων επί των ΑΠΕ καθώς και την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ειδικών σε καινοτομίες και έξυπνες εφαρμογές.

Είναι μια δραστηριότητα διεθνούς επιπέδου και συμμετοχής τόσο από πλευράς Επιστημόνων αλλά και Πτυχιούχων, Μεταπτυχιακών, Μηχανικών και στελεχών από ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρείες, που ασχολούνται με τα ενεργειακά ζητήματα, με τις ΑΠΕ και τις εφαρμογές τους στα κτίρια, την Αγροτική Οικονομία και την Βιομηχανία.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από Εμπειρογνώμονες ειδικούς σε καινοτομίες και έξυπνες εφαρμογές, ομιλίες από εκπροσώπους εταιρειών Φ/Β συστημάτων σχετικά με την προοπτική των ΑΠΕ στην Ελλάδα, ομιλίες από εκπροσώπους Φορέων και Τραπεζών επί των επενδύσεων και της πολιτικής των ΑΠΕ, συζητήσεις και έκθεση προϊόντων και σχεδίων επί των ΑΠΕ.

Οι ενώσεις εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και Ο.Τ.Α. θα παρουσιάσουν τις προοπτικές εφαρμογής των ΑΠΕ και την επιχειρηματική διάσταση όσον αφορά την απασχόληση των νέων.

Στο Συνεδριακό χώρο θα υπάρχει και έκθεση καινοτόμων προϊόντων ΑΠΕ και εφαρμογών.

Η Εκδήλωση στην Καινοτομία επί των ΑΠΕ με έμφαση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα εντάσσεται στις δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πάτρας που υποστηρίζονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.