Διεθνής Ενωση Ασφαλιστική: Δέσμευση ασφαλιστικής περιουσίας από την ΤτΕ

Tη δέσμευσης της ασφαλιστικής περιουσίας διέταξε η Τράπεζα της Ελλάδος , ως άμεσο διοικητικό μέτρο, εξαιτίας της αδυναμίας της εταιρείας να καλύψει τα εποπτικά της κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα , η εταιρεία είχε μεγάλο 'άνοιγμα' τα τελευταία χρόνια (υπολογίζεται περίπου στα 16 εκατ. ευρώ) και είχε υποχρεωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ πέρυσι το καλοκαίρι. 

Η εταιρεία κάλυψε μόλις 2,08 εκατ. ευρώ και πλέον μετά από επανειλλημένες κλήσεις της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ , καλείται να καταβάλλει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013 κεφάλαια ύψους 8 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά , δεδομένης και της συγκυρίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν και η εταιρεία θα κληθεί είτε να βρει κάποιο αγοραστή άμεσα που θα συμπληρώσει τα κεφάλαια αυτά είτε θα οδηγηθεί προς το κλείσιμο και εκκαθάριση. 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια είχαν οδηγήσει τη διοίκηση να υιοθετήσει την πολιτική χαμηλού ασφαλίστρου και μεγάλων προμηθειών προς πράκτορες με αποτέλεσμα να διευρύνεται ακόμη περισσότερο το έλλειμμα. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει περίπου 200.000 αυτοκίνητα.imerisia.gr