Ενεργός & υγιής γήρανση: βράβευση πόλεων και περιφερειών της ΕΕ με την απονομή αστεριών για εξαιρετικά σχέδια

32 πόλεις και περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν βραβευθεί για την εξεύρεση νέων τρόπων παροχής βοήθειας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι βραβευθείσες αυτές πόλεις και περιφέρειες έχουν εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογικές, κοινωνικές ή οργανωτικές λύσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και για τον λόγο αυτό τους έχουν απονεμηθεί βραβεία από την αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες που βραβεύτηκαν προέρχονται από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε 13 τόπους αναφοράς έχουν απονεμηθεί τρία αστέρια, σε 12 δύο αστέρια και σε 7 ένα αστέρι.

Η κα Neelie Kroes δήλωσε: «Ο καθένας επιθυμεί να είναι ανεξάρτητος όταν γερνάει και ως προς αυτό όλοι θα έπρεπε να έχουν ίσες ευκαιρίες στην Ευρώπη. Βραβεύοντας τις πιο επιτυχημένες ιδέες μπορούμε να τις διαδώσουμε και να παράσχουμε τη δυνατότητα αυτή στα άτομα που φθάνουν σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία.»

Ο κ. Tonio Borg, ευρωπαίος επίτροπος για θέματα υγείας, δήλωσε «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα άτομα χάρη στα οποία στέφθηκαν με επιτυχία τα σχέδια στους 32 αυτούς τόπους έχουν έρθει στις Βρυξέλλες για να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις. Είναι σημαντικό τέτοιες περιπτώσεις που δείχνουν πώς χρησιμοποιείται ήδη η καινοτομία για να βοηθηθούν ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να ζουν υγιή και δραστήρια ζωή, να χρησιμεύουν ως πηγή έμπνευσης για όλους μας. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων σε ευρεία κλίμακα.»

H σύμπραξη καινοτομίας της Επιτροπής για την ενεργό και υγιή γήρανση περιλαμβάνει έξι κατηγορίες καινοτομίας: τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, πρόληψη πτώσης, εύθραστη υγεία και υποσιτισμός, ολοκληρωμένη περίθαλψη, ανεξάρτητη διαβίωση και περιβάλλοντα φιλικά προς τους ηλικιωμένους. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών:

Στην Ισπανία, η Ανδαλουσία έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες για την υγεία του συνόλου των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της, έχει βελτιστοποιήσει τον συντονισμό των παρόχων υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας και έχει βελτιώσει την κοινωνική πρόνοια για τους περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες άνω των 65 ετών.

Η Σκωτία έχει αναπτύξει εργαλείο πρόβλεψης κινδύνου για προληπτική μέριμνα, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της που είναι, μέχρι το 2020, να ζουν όλοι περισσότερο και με καλύτερη υγεία στο σπίτι ή σε σπιτικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα ήταν λιγότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία, συντομότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο και καθαρή εξοικονόμηση 190£ ανά ασθενή.

Στην Ισπανία, η Χώρα των Βάσκων χρησιμοποιεί 14 σχέδια ΤΠΕ για την εφαρμογή της στρατηγικής της για χρόνιες παθήσεις. Μέχρι στιγμής, τούτο είχε ως αποτέλεσμα την κατά 38 % μείωση της νοσηλείας για εξαιρετικά πολύπλοκες περιπτώσεις και την κατά 26 % μείωση των επισκέψεων στις μονάδες επειγόντων περιστατικών.

Στην Πορτογαλία, το πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα στηρίζει ένα ολιστικό οικοσύστημα ενδιαφερομένων φορέων στην υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών. Σημειώθηκαν θετικά αποτελέσματα στον τομέα της άμβλυνσης των γνωστικών λειτουργιών, της άνοιας και των προβλημάτων όρασης· εξετάζονται από εμπειρογνώμονες 1350 ασθενείς ετησίως και δημιουργήθηκαν πάνω από 100 θέσεις εργασίας.epixeiro.gr