Φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση η νέα τάση στη Γερμανία

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση αποτελεί τη νέα τάση στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα.

Οι μειωμένες ταρίφες με τις οποίες αποζημιώνεται η παραγόμενη ενέργεια σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές του ηλεκτρισμού και την αυξανόμενη διαθεσιμότητα των συστημάτων αποθήκευσης έχουν καταστήσει την αυτοκατανάλωση αρκετά ελκυστική επιλογή για τους γερμανούς.

Τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να στρέφονται στην εγκατάσταση εξατομικευμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν με συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας.

Σύμφωνα μάλιστα με νέα έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (BSW-Solar) η άνοδος είναι αρκετά μεγάλη και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω όσο μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των επιδοτήσεων της ηλιακής ενέργειας.