ΕΒΕΘ: Υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) στην πρόταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για θέσπιση υποτροφιών σε φοιτητές του μεταπτυχιακού του προγράμματος.

Η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιώργο Κωνσταντινίδη και τον πρύτανη του ΠΑΜΑΚ, Γιάννη Χατζηδημητρίου, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν, περί τα τέλη του περασμένου Μαρτίου, στο ΕΒΕΘ με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Δημήτρη Μπακατσέλο.

Ειδικότερα, η διοίκηση του ΕΒΕΘ αποφάσισε να χορηγεί ετησίως υποτροφίες σε δύο φοιτητές, έναν από κάθε έτος, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που αθροιστικά θα ισοδυναμούν με τα δίδακτρα ενός ακαδημαϊκού έτους, αξίας 5.500 ευρώ.Το ανωτέρω ποσό θα κατανέμεται ώστε να καλύπτει:

α. Τα δίδακτρα του πρώτου έτους για το/ τη φοιτητή/ -τρια που θα πρωτεύσει με βάση την επίδοσή του/ της στο τέλος του Α΄ έτους σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο, μέση σταθμισμένη βαθμολογία),

β. Τα δίδακτρα του δεύτερου έτους για το/ τη φοιτητή/- τρια που θα πρωτεύσει με βάση την επίδοσή του/ της στο τέλος του Β΄ έτους σπουδών (Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο- διπλωματική εργασία, μέση σταθμισμένη βαθμολογία).

Οι πρώτες υποτροφίες θα δοθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και θα φέρουν τον τίτλο «Υποτροφίες ΕΒΕΘ».