Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στην έρευνα από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ολοκλήρωσε πρόσφατα νέα μελέτη του με τίτλο “Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Scopus”, η οποία βασίζεται σε στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus, με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης παρουσίασης και παρακολούθησης της εξέλιξης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ερευνητικό περιβάλλον της Ελλάδας, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Στη νέα αυτή μελέτη γίνεται ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αξιόπιστα στοιχεία και μεγάλο αριθμό καθιερωμένων δεικτών. Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το κυριότερο μέσο για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν μια σημαντική πηγή για την καταγραφή και αποτίμηση του ερευνητικού έργου.

Όσον αφορά το Πολυτεχνείο Κρήτης, στη μελέτη αυτή αποτυπώνονται οι επιδόσεις και καταγράφεται η παραγωγή του επιστημονικού του δυναμικού σε δημοσιεύσεις και η απήχηση του ερευνητικού του έργου διεθνώς. Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας στις ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη που υπερβαίνει πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο!

Πολυτεχνείο Κρήτης (1,26), Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,17), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,17), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,12), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,07), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1,04), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (0,98), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (0,97), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,97), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (0,95), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (0,94), Πανεπιστήμιο Πατρών (0,93), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (0,93) και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (0,91).

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε Πανεπιστημίου σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας πενταετίας 2006-2010, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου σε 329 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές που διαθέτει η βάση Scopus.


cretalive.gr