Τράπεζα Πειραιώς: Μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων

Σε μείωση έως 0,25% στις κλίμακες των επιτοκίων των καταθετικών λογαριασμών που τηρούνται στο διευρυμένο δίκτυό της, μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει πως τα βασικά επιτόκια ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ & Β.Ε.Α.Τ) ορίζονται στο 0,05%. Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα προνομιακά επιτόκια των αποταμιευτικών λογαριασμών «Αξίζει» και «Διπλό Ταμιευτήριο» στο 2,50%, καθώς και το προνομιακό επιτόκιο του τρεχούμενου λογαριασμού της winbank Direct στο 3,50%.

Τέλος, αμετάβλητο διατηρείται το προνομιακό επιτόκιο του αποταμιευτικού λογαριασμού «Μπορώ» στο 4%.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 16.9.2013.