Μικρή άνοδος των φωτοβολταϊκών το Μάιο

Στα 4.699 MW έφτασε η εγκατεστημένη ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μαζί με τη ΣΗΘΥΑ, στη χώρα στο τέλος Μαϊου, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ.

Από αυτά, τα 2.099 μεγαβάτ προήλθαν από φωτοβολταϊκά πάρκα, τα 352 από φωτοβολταϊκά στις στέγες, τα 1.784 από αιολικά, τα 218 από μικρά υδροηλεκτρικά, τα 46 από βιοαέριο/βιομάζα και τα 200 από ΣΗΘΥΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αύξηση καταγράφηκε μόνο στα φωτοβολταϊκά, εδάφους και επί στεγών, η ισχύς των οποίων ανερχόταν τον Απρίλιο σε 2.55 μεγαβάτ και 342 μεγαβάτ αντίστοιχα, και στο βιοαερίο (από τα 45 MW ανέβηκε στα 46 MW).

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η ισχύς ανά τεχνολογία για το διαδυνδεδεμένο και το μη διασυνδεδεμένο σύστημα (κλικ στην παρακάτω εικόνα για πλήρες μέγεθος):


energypress.gr