Δημιουργείται χρηματιστήριο ενέργειας στην Αθήνα

Στη δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας για τη διαπραγμάτευση σχετικών δικαιωμάτων προσανατολίζεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης συμβολαίων ελαιολάδου, που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2014.

Ήδη έχει προετοιμαστεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και το μοντέλο αγοράς, το οποίοι θα είναι κοινό με αυτό που ήδη χρησιμοποιούν χρηματιστήρια που υποστηρίζουν παράγωγα προϊόντα Agriculture Commodities.

Όπως και στην περίπτωση του ελαιολάδου, έτσι και στη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.