Αναλυτικοί πίνακες για ταρίφες και εισφορά φωτοβολταϊκών από τον ΣΕΦ

Ενημερωτικούς πίνακες με στοιχεία για την τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αλλά και την έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ο ΣΕΦ.

Στους πίνακες καταγράφονται οι ακριβείς τιμές των αποζημιώσεων που λαμβάνουν τα φ/β και της ειδικής εισφοράς με την οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται ανάλογα με την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης ή την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.

Δείτε τα αρχεία κάνοντας κλικ παρακάτω: