Φωτοβολταϊκά με ηλιακές μπαταρίες η νέα τάση για φθηνή ενέργεια στο σπίτι

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για αυτοπαραγωγή με το σχεδιασμό ειδικά προσαρμοσμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικής κατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας αποκτά σημαντικό μερίδιο αγοράς σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Όσοι επιλέγουν να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την κατανάλωση ενέργειας που θα έχουν παράξει οι ίδιοι.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει έρευνα του συνδέσμου εταιρειών ηλιακής ενέργειας της Γερμανίας (BSW-Solar) που δείχνει ότι τα νοικοκυριά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που στρέφονται στην ηλιακή ενέργεια αυξάνονται.

Την τάση ενισχύουν τα αυξανόμενα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας, η μεγάλες περικοπές στις επιδοτήσεις, αλλά και η σημαντική μείωση του κόστους του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού.

Τα στοιχεία της BSW-Solar δείχνουν ότι το ένα τρίτο της αυτοπαραγόμενης ηλιακής ενέργειας από πρόσφατα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα καταναλώνεται από τους ίδιους τους παραγωγούς, δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κατά τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτοπαραγωγής, το 81% των εγκαταστατών εστιάζει στη βέλτιστη διαστασιολόγηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ το 57% επικεντρώνονται σε έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους.

Την τάση προς την αυτοπαραγωγή ενέργειας ενισχύει η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW η οποία προσφέρει χαμηλότοκα δάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ή για την αναβάθμιση των υπαρχόντων φωτοβολταϊκών με μπαταρίες, ώστε η ηλιακή ενέργεια να μπορεί να καταναλωθεί καθόλο το εικοσιτετράωρο και όχι μόνο όταν ο ήλιος “λάμπει”.

Στη χώρα μας αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή των ρυθμίσεων που θα καθορίζουν το καθεστώς αυτοπαραγωγής.

Μάλιστα ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) έχει καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για το net-metering (ενεργειακός συμψηφισμός) στη χώρα μας, στον οποίο προτείνει και την περίληψη των μικρών ανεμογεννητριών μαζί με τα φωτοβολταϊκά.

Πολλοί φορείς του κλάδου των ΑΠΕ πανευρωπαϊκά βλέπουν στην αυτοπαραγωγή ενέργειας το μέλλον που θα συμβάλλει στην κατάργηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ηλιακές μπαταρίες θα επιτρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποθηκεύσουν ενέργεια κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και να δημιουργήσουν “έξυπνα δίκτυα” που θα ανταπεξέρχονται στις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και να απελευθερώνουν φορτία όταν απαιτείται.

econews.gr