Επικαιροποιήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει ότι κατά την τρίτη συνεδρίασή του την Παρασκευή 28 Ιουνίου συζήτησε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη διαβούλευση της αναθεώρησης τους Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όπως είχε ανακοινώσει το ΕΣΕΔ πραγματοποίησε διαβούλευση τόσο με το κοινό όσο και με τους φορείς της αγοράς, που διήρκεσε επτά εβδομάδες. Εξετάσθηκαν με προσοχή όλες οι προτάσεις που παρελήφθησαν και όσες αφορούσαν στο σώμα του Κώδικα ενσωματώθηκαν εφόσον ήταν εφικτό, ενώ οι υπόλοιπες θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση κατευθύνσεων και βοηθημάτων για την ορθότερη εφαρμογή του Κώδικα.

Η νέα έκδοση του Κώδικα, που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και θα ισχύει για την οικονομική χρήση 2013 θα ακολουθεί κατά βάση το κείμενο της διαβούλευσης που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΕΔ www.esed.org.gr. Σημαντική διαφοροποίηση θα επέλθει μόνον στις υποχρεώσεις που αφορούν στις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, σε ευθυγράμμιση με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα άρθρα 22, 22α και 23α του Ν. 2190/20, με τον πρόσφατο νόμο 4156/31.05.2013.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου εκπόνησης της μεθοδολογίας αξιολόγησης της εφαρμογής του Κώδικα και της κατάρτισης της σχετικής έκθεσης του ΕΣΕΔ. Εκτιμάται ότι η αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΕΣΕΔ θα ολοκληρώσει το μοντέλο έως το τέλος του έτους, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το 2014 για την αξιολόγηση των δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησης της χρήσης 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 336 6894 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση esed@esed.org.gr.
epixeiro.gr