"Σωσίβιο" οι εξαγωγές για την ελληνική ένδυση

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 6,9% στο α΄τετράμηνο για έτοιμα ενδύματα και κατά 1% για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Μειωμένη η πτώση πωλήσεων στην εσωτερική αγορά έναντι του α' τετραμήνου του 2012.

Ανάκαμψη της παραγωγής και της ζήτησης ρούχων και προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας καταγράφει ο εγχώριος κλάδος ένδυσης το πρώτο τετράμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών και της βελτίωσης της ζήτησης από αγορές του εξωτερικού το τρέχον έτος.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων σε συνδυασμό με τις εντατικές προσπάθειες ελληνικών επιχειρήσεων να βρουν διέξοδο στις ξένες αγορές, οδήγησε σε θετική πορεία τις εξαγωγές μετά από πολλά χρόνια συνεχούς πτώσης. Ωστόσο, βελτίωση παρουσίασε και η εγχώρια λιανική αγορά ελληνικών ενδυμάτων με το ποσοστό πτώσης να μειώνεται αισθητάέναντι του 2012.

Ειδικότερα, η παραγωγή στην ένδυση παρέμεινε σταθερή το πρώτο τετράμηνο ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε πτώση 10,6%.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο τετράμηνο του 2012 η παραγωγή είχε σημειώσει πτώση 16,5% στην ένδυση και 22,7% στην κλωστοϋφαντουργία.

Ο κύκλος εργασιών καταγράφει αύξηση 6,9% στην ένδυση και 1% στην κλωστοϋφαντουργία. Αυτό οφείλεται κυρίως εξαιτίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που απευθύνεται στην εγχώρια αγορά σημείωσε πτώση 4,3%στην ένδυση και 1% στην κλωστοϋφαντουργία. Το αντίστοιχο διάστημα του 2012 η πτώση ήταν 20,6% στην ένδυση και 23,3% στην κλωστοϋφαντουργία.

Επίσης οι νέες παραγγελίες στην εγχώρια αγορά σημείωσαν πτώση 0,4% (έναντι πτώσης 22,6% το 2012) και στην κλωστοϋφαντουργία άνοδο +2% (έναντι πτώσης 24,7%).

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές και πτωτική πορεία οι εισαγωγές.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 1,5% και ανήλθαν σε 179 εκ. ευρώ έναντι 176,4 εκ. ευρώ το 2012. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων που αποτελούν το 76% των εξαγωγών ενδυμάτων κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 7,5%. Αντίθετα οι εξαγωγές υφαντών ενδυμάτων κατέγραψαν πτώση 14%.

Ο Απρίλιος ήταν πολύ καλός μήνας αφού οι εξαγωγές ενδυμάτων κατέγραψαν αύξηση 11%. Στην κλωστοϋφαντουργία οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 1%. Οι εισαγωγές ενδυμάτων συνέχισαν την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η μείωση ανήλθε σε 19,4%.

Αντίθετα οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση κατά 4,2% λόγω της αύξησης των εξαγωγών ενδυμάτων.

Τέλος οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά καταγράφουν πτώση 10,6% το 2013 έναντι πτώσης 24,7% το 2012.euro2day.gr