Έρευνα: Αισιόδοξοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι ελληνικών επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία

Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs) για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς το 48% των CEOs θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί το επόμενο έτος, με αποτέλεσμα να εδραιώνεται η αισιοδοξία μεταξύ των διευθυντών και να παρατηρείται νέα άνοδο του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος.

Αυτό προέκυψε από την τριμηνιαία έρευνα, που διεξάγεται σε δείγμα 2.340 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σε συνεργασία με την ICAP Group, την περίοδο 19/06/2013 έως 04/07/2013.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, άνοδο στις 136 μονάδες σημείωσε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index), το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, η αυξητική τάση του δείκτη αποτυπώνει τη συνεχή βελτίωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των ηγετών των επιχειρήσεων, γεγονός με ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη διαμόρφωση θετικών προσδοκιών ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα αποτελέσματα ανά τάξη μεγέθους δείχνουν βελτίωση του κλίματος σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current Status Index) συνεχίζει την ανοδική πορεία του με ταχύτερο ρυθμό έναντι του δείκτη προσδοκιών.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις, για το δεύτερο τρίμηνο του 2013:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε αξιόλογη άνοδο και διαμορφώθηκε στις 196 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας έναντι του περασμένου έτους ανήλθε στο 37% έναντι 16%, το προηγούμενο τρίμηνο. Θετικές είναι οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση του δείκτη στις 203 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί το επόμενο έτος αυξήθηκε στο 48% από 42%, το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε στις 134 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη έναντι του περασμένου έτους αυξήθηκε στο 17% από 9%, το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου συνέχισε την ανοδική πορεία και ανήλθε στις 172 μονάδες. Οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι έναντι των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα, βελτιώνεται συνεχώς το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των CEOs, σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων, που διοικούν, με το δείκτη να αυξάνεται στις 96 μονάδες. Τέσσερις στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη, σε σχέση με ένα έτος πριν. Συγκρατημένη είναι η άνοδος του δείκτη προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους, το επόμενο έτος. Ήδη, το 57% των CEOs θεωρεί ότι η μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων, που διοικεί, θα είναι καλύτερη από την τρέχουσα. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 143 μονάδες έναντι 139, το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 99 μονάδες έναντι 86, το προηγούμενο τρίμηνο. Ένας στους πέντε CEOs δήλωσε ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη της επιχείρησης, που διοικεί, ήταν υψηλότερη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών συνέχισε την ανοδική πορεία, αλλά με μικρότερο ρυθμό και διαμορφώθηκε στις 127 μονάδες. Ένας στους τρεις CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνει ότι η επενδυτική δαπάνη στην επιχείρηση, που διοικεί, θα είναι υψηλότερη, κατά τον επόμενο χρόνο.

Ο δείκτης για την τρέχουσα απασχόληση αυξήθηκε στις 71 μονάδες έναντι 63, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δήλωσε ότι αυξήθηκε η απασχόληση των επιχειρήσεών τους ανήλθε στο 27% έναντι 20%, το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξάνεται στο 33% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 120 μονάδες έναντι 109 μονάδων, το προηγούμενο τρίμηνο. Ένας στους τέσσερις CEOs δηλώνει ότι το επόμενο έτος η απασχόληση στην εταιρεία, που διοικεί, θα είναι αυξημένη.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων, που υποβάλλονται, κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους, σχετικά με την επίδραση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στις χρηματοδοτικές ροές προς τις επιχειρήσεις και τη μείωση του ΦΠΑ σε κατηγορίες δαπανών, όπως η εστίαση. Για το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης, το 49% των CEOs πιστεύει ότι θα σημειωθεί μικρή αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, ενώ το άλλο 50% πιστεύει ότι αυτές θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι πιο αισιόδοξοι, δηλώνοντας σε ποσοστό 59% ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση των χρηματοδοτήσεων. Σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ σε κατηγορίες δαπανών, που έχουν σχέση με τον τουρισμό, όπως η εστίαση, το 65% των CEOs συμφωνεί με τη μείωση και μόνο το 13% διαφωνεί.

AΠE-MΠΕ