Ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση του διαγωνισμού του έργου επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΔΙΤ

Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των εταιριών που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την ανάληψη και ολοκλήρωση του έργου Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ.

Οι έξι (6) εταιρείες που προεπιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, είναι οι:
  • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ
  • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • ΜΕΤΚΑ – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  • ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC
  • ΤΟΞΟΤΗΣ
  • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – J&P ΑΒΑΞ
Το έργο επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας που βαίνει προς υλοποίηση. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη συμμόρφωση της χώρας μας προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία που καθυστερούσε για πολλά χρόνια.

Ο σχετικός διαγωνισμός διενεργείται από την Περιφέρεια Ηπείρου με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στη σύσκεψη της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.

Το έργο εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2013, η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ ξεκίνησε την δημοπράτηση τον Απρίλιο 2013, τέλος Μαΐου 2013 έγινε η εκδήλωση ενδιαφέροντος και αρχές Ιουλίου 2013 η ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του διαγωνισμού.

Αν δεν υπάρξουν προσφυγές, άμεσα θα ξεκινήσει και η τελική φάση του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και είναι ανοικτός σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων του έργου και της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και επιτρέποντας την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, για διάστημα 27 ετών.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του.epixeiro.gr