Φωτοβολταϊκά: Εφικτή η διείσδυση 6.000 MW ως το 2020 στα δίκτυα διανομής της Ελλάδας

Τα υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν τη μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα αν ενισχυθούν με μια σειρά μέτρων που είναι τεχνικά ώριμα και εφαρμόζονται ή εξετάζονται ήδη από τους Διαχειριστές Δικτύων.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε στις 4 Ιουλίου 2013 ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PV GRID.

Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό επεσήμαναν τα οφέλη από τη μέχρι τώρα διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα, αφού χάρη στα φωτοβολταϊκά έχει εξομαλυνθεί η μεσημεριανή αιχμή ζήτησης και έχει αποφευχθεί η προοπτική ενός black out. Οι ομιλητές παρουσίασαν μάλιστα σειρά τεχνικών λύσεων που επιτρέπουν την πολύ μεγαλύτερη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Την προοπτική αυτή στηρίζει και σχετική μελέτη του ΑΠΘ για λογαριασμό του ΣΕΦ.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ομιλητών θεωρεί εφικτή τη διείσδυση τουλάχιστον 6.000 μεγαβάτ (ΜW) φωτοβολταϊκών ως το 2020, χωρίς μάλιστα την ανάγκη σημαντικών επεμβάσεων και αναβαθμίσεων, κάτι που αποδεικνύει ότι ο σχετικός στόχος του Συνδέσμου είναι ρεαλιστικός. Σε ότι αφορά στα μέτρα που μπορεί και πρέπει να ληφθούν, αυτά διακρίνονται σε μέτρα που αφορούν κυρίως τους Διαχειριστές Δικτύου (όπως για παράδειγμα η επέκταση ή η αναδιοργάνωση των δικτύων, η παρεμβολή αυτομετασχηματιστών κ.λπ), μέτρα που αφορούν τους παραγωγούς (όπως για παράδειγμα η έγχυση στο δίκτυο άεργης ισχύος ή η τοπική ρύθμιση της εγχεόμενης ενεργού ισχύος ή η αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας) και συνδυαστικά μέτρα (όπως μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, παραγωγής κλπ.).

Ο απώτερος στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PV GRID είναι να βοηθήσει στη μείωση των εμποδίων για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις υποδομές δικτύων διανομής στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων εμποδίων και των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων, καθώς και μέσω της διατύπωσης θεσμικών και κανονιστικών προτάσεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επικαιροποιεί και συντηρεί τη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα PV LEGAL του οποίου αποτελεί συνέχεια, καταγράφοντας τις διοικητικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις 16 συμμετέχουσες χώρες.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Ηλιακών Βιομηχανιών (BSW-Solar), ενώ συμμετέχουν 13 εθνικοί σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών (την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA), τρεις Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, η εταιρία συμβούλων eclareon, το European Distributed Energy Resources Laboratories e. V. και το Πανεπιστήμιο COMILLAS Pontifical.

Το PV GRID είναι ένα project που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υλοποιηθεί από το Μάιο του 2012 ως τον Οκτώβριο του 2014.