«Βουτιά» 4,6% στη βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο

Μεγάλη πτώση 4,6% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών περιορίστηκε κατά 1,8%, σύφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 4,6% τον Μάιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, έναντι μείωσης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 19,6%

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή τροφίμων (9,5%), καπνού (17,6%), ξύλου και φελλού (38%), κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (20%) και επίπλων (24,6%).

Επίσης, μειώθηκε περαιτέρω η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (17,2%), ειδών ένδυσης (6%) και καπνού (17,6%).

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 10,3%.

δ. Στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 1,2%.

Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2012, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 6,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Η µείωση του ∆είκτη, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 11,3%.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,2%.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 8,8%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.