Ανανεώσιμη ενέργεια 45% ως το 2030 ζητά η EPIA

Τη θέσπιση ενός δεσμευτικού στόχου για διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 45% ως το 2030 στην ΕΕ πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (EPIA) ως απάντηση στην έκθεση με τίτλο “A 2030 framework for climate and energy policies” της Κομισιόν.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η EPIA εκτιμά ότι τα φωτοβολταϊκά θα μπορούσαν να παράσχουν το 15% της συνολικής παραγωγής ή το 25%.

Συνολικά, η EPIA θεωρεί αποτελεσματικές τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις εκπομπές ρύπων, τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα για το 2020 και καλεί για ανανέωσή τους ως το 2030.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση επισημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί θέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και σημειώνει ότι οι στόχοι αυτοί λειτουργούν παραπληρωματικά.

Παρόλα αυτά, η EPIA ζητά μεγαλύτερη σαφήνεια στο πλαίσιο των πολιτικών ως το 2030.

Σημειώνεται ότι το Μάιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε μια μη δεσμευτική πρόταση για υποχρεωτικούς στόχους για τις ΑΠΕ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ως το 2030.

Ωστόσο, η πρόταση για θέσπιση του στόχου σε 40-45% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ καταψηφίστηκε με ψήφους 365 κατά και 264 υπέρ.
econews.gr