Η ΕΕ χορηγεί 400 εκατ. ευρώ σε 287 νέους ερευνητές για δραστηριότητες βασικής έρευνας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε 287 κορυφαίους νέους επιστήμονες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έκτου διαγωνισμού επιχορηγήσεων εκκίνησης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν βασική έρευνα αιχμής.

Οι ερευνητές θα λάβουν συνολικά 400 εκατ. ευρώ περίπου, υπό μορφή επιχορηγήσεων ύψους 2 εκατ. ευρώ έκαστη για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Ο ανταγωνισμός γι' αυτές τις διεθνούς κύρους επιχορηγήσεις αυξάνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον φετινό διαγωνισμό ήταν κατά 50% περισσότερες από πέρυσι. Αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των ερευνητριών που επιλέχθηκαν, από 24% σε 30% του συνόλου των υποψηφίων. Ο φετινός διαγωνισμός επιχορηγήσεων εκκίνησης είναι ο τελευταίος στο πλαίσιο του εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (ΠΠ7). Οι μελλοντικοί διαγωνισμοί θα υπάγονται στο νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», το οποίο προβλέπει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για το ΕΣΕ.

Τα επιλεγμένα σχέδια καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός ενός μοναδικού παράκτιου φράγματος προστασίας από τα τσουνάμι, η ανάπτυξη ακτινοθεραπείας υψηλής τεχνολογίας που θα μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι και τον τράχηλο, η διερεύνηση της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της τεχνολογίας GPS και η παραγωγή νέων αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών.

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει αλλάξει το ερευνητικό τοπίο για τους ταλαντούχους νέους, και έχει ενισχύσει την επιστήμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρηματοδοτεί τη βασική έρευνα που προάγει την ανθρώπινη γνώση, αλλά συγχρόνως αναπτύσσει επαναστατικές καινοτομίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μελλοντικά στην καθημερινή μας ζωή. Το ΕΣΕ αποτελεί πλέον καθιερωμένο σήμα αριστείας και το κύρος του θα αυξάνεται συνεχώς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού υποβλήθηκαν 3.329 προτάσεις, δηλαδή κατά 50% περισσότερες από πέρυσι. Λόγω του σημαντικά αυξημένου ανταγωνισμού, επιλέχθηκε μόνο το 9% των υποψηφιοτήτων. Έλαβαν επιχορηγήσεις ερευνητές 34 διαφορετικών εθνικοτήτων που εργάζονται σε 162 διαφορετικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέξιμοι για τις επιχορηγήσεις εκκίνησης είναι ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας με ερευνητική πείρα 2-7 ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση διδακτορικού (ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου) και επιστημονικές επιδόσεις υψηλού επιπέδου. Η μέση ηλικία των επιλεγμένων ερευνητών του έκτου διαγωνισμού είναι γύρω στα 34 έτη.


epixeiro.gr