Συνεχίζεται η άνοδος των αγροτικών εξαγωγών και το 2013

Σημαντική βελτίωση στους όρους του εμπορίου καταγράφονται τους πρώτους μήνες του 2013 για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, καθώς από τη μία πλευρά αυξάνονται οι τιμές πώλησης των παραγόμενων προϊόντων και από την άλλη ενισχύονται οι εξαγωγές. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια σε αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν αγροτικού εισοδήματος, ως αποτέλεσμα της διάθεσης προϊόντων στην ελεύθερη αγορά.

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί (χωρίς τις επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά +3,1% στο 1ο 5μηνο του 2013 σε ετήσια βάση, έναντι μείωσής τους κατά -4,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι καταβαλλόμενες τιμές για εισροές αυξήθηκαν με αισθητά μικρότερο ρυθμό (1ο 5μηνο΄13: +2,2%, 1ο 5μηνο΄12: +3,3%).

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανάλυση η Alpha Bank, η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη στις τιμές εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η σημαντική αύξηση της αξίας των γεωργικών εξαγωγών κατά +5,8% στους πρώτους μήνες του 2013 σε συνδυασμό με την τελευταία μεταβολή της ΚΑΠ (2008), που διευρύνει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των αγροτών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Η άνοδος των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά +5,8% στο α΄ τετράμηνο του 2013 ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης ανόδου του συνόλου των εξαγωγών της χώρας χωρίς καύσιμα (+0,8%), με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές αγαθών στο 31,9% έναντι 30,9% συνολικά το 2012.

Οι οικονομολόγοι της Alpha Bank σημειώνουν την μετά την εντυπωσιακή άνοδο των γεωργικών εξαγωγών το 2012 (+9,8%), ο αγροτικός τομέας δείχνει τη δυναμικότητά του εν μέσω της οικονομικής κρίσης και κατά το 2013. Ήδη, στην περίοδο 2008-2012 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση +7,0%, έναντι αντίστοιχης ανόδου +2,0% του συνόλου των εξαγωγών της Χώρας χωρίς καύσιμα.

Εν τω μεταξύ εντυπωσιακό «γύρισμα» επιτεύχθηκε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο διαμορφώθηκε το Μάιο σε θετικό έδαφος. Ειδικότερα, το πλεόνασμα ήταν της τάξης των 35,5 εκατ. ευρώ έναντι ελλειμμάτων 1,2 και 1,9 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα των δύο προηγουμένων ετών 2012 και 2011 αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και την εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων έναντι ελλείμματος το Μάιο του 2012.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 894 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης, κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 711 εκατ. ευρώ. Επίσης, το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε κατά 192 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 263 εκατ. ευρώ (12,6%), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 72 εκατ. ευρώ (5,8%). Τέλος αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων κατά 8 εκατ. ευρώ.tovima.gr