Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Το ERGONblog σας παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας news.gr, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα τρέξουν το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Δείτε αναλυτικά τα διαθέσιμα προγράμματα των ιδρυμάτων και τις
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, παρακάτω: