1 στους 2 Έλληνες κλείνει online τα αεροπορικά του εισιτήρια

Η Travelplanet24 πραγματοποίησε ποσοτική τηλεφωνική έρευνα στην αγορά της Ελλάδας με σκοπό να εξεταστεί η συμπεριφορά καθώς και η στάση των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Σε σύνολο δείγματος 1005 ατόμων από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας που διαθέτουν αεροδρόμιο, την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, εμφανίζεται ότι ένας στους δύο ‘Ελληνες (57%) πραγματοποιούν την κράτηση των αεροπορικών τους εισιτηρίων μέσω του ίντερνετ. Από το σύνολο των ατόμων που κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου (57%), το 31% επιλέγει να την πραγματοποιήσει μέσω ενός διαδικτυακού ταξιδιωτικού γραφείου, ενώ το υπόλοιπο 26% επιλέγει τις σελίδες αεροπορικών εταιριών.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των χρηστών (86%) αναζητά και συγκρίνει τιμές σε παραπάνω από 2 ιστοσελίδες για να κάνει κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων. Οι συγκρίσεις τιμών πραγματοποιούνται είτε σε σελίδες διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων (online travel agencies) είτε αεροπορικών εταιρειών. Πρωταρχικό κριτήριο επιλογής της ιστοσελίδας, μέσα από την οποία θα πραγματοποιήσουν τελικά την κράτηση των εισιτηρίων τους, είναι οι οικονομικές τιμές των εισιτηρίων που προσφέρει, το επίπεδο δυσκολίας της διαδικασίας (usability) ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στην αξιοπιστία που τους εμπνέει η εκάστοτε ιστοσελίδα/εταιρεία (brand).

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο δείκτης του αριθμού των ταξιδιών που πραγματοποιούν οι Έλληνες ταξιδιώτες, αφού το 2012 μειώθηκε κατά 2,4 μονάδες. Από το μέσο όρο των 4,3 ταξιδιών που πραγματοποιούσαν το 2009 οι Έλληνες, το 2012 φαίνεται να πραγματοποιούν, μόλις, 2 ταξίδια το χρόνο (1,9), ένα δυνατό στοιχείο που εκφράζει την επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Σήμερα, από το συνολικό δείγμα των ερωτηθέντων που κάνουν ένα ταξίδι το χρόνο (46%) φαίνεται ότι η αφορμή είναι για προσωπικούς λόγους (94%), με το 6%, μόνο, να ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Από την έρευνα είναι φανερό ότι η αναλογία προσωπικών-επαγγελματικών ταξιδιών εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ταξιδιών ανά έτος. Οι ερωτηθέντες που πραγματοποιούν πάνω από 3 ταξίδια το χρόνο ταξιδεύουν κατά κύριο λόγο και για προσωπικούς και για επαγγελματικούς λόγους, με ποσοστό 57% επί του συνολικού δείγματος που απάντησε ότι πραγματοποιεί ηλεκτρονική κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων. Το 75% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι το 2012 δεν έκανε κανένα επαγγελματικό ταξίδι, ενώ το 8% δεν έκανε κανένα ταξίδι για προσωπικούς λόγους.

Από το σύνολο του δείγματος που πραγματοποιεί κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω του ίντερνετ, το 90% έχει καθημερινή επαφή με το internet, το 8% μία με δύο φορές την εβδομάδα και το 2% ακόμη πιο αραιά.
kathimerini.gr