Ημερίδα για την Αποθήκευση CO2 στις 26 Ιουνίου

Το Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. (πρ. Ι.Γ.Μ.Ε.), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου "CGS Europe" ("Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage", "Πανευρωπαϊκή δράση συντονισμού για τη γεωλογική αποθήκευση του CO2"), διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με το γενικό τίτλο "Γεωλογική Αποθήκευση του CO2: Επιστημονική γνώση - Παρούσα κατάσταση - Προοπτικές".

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2013 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (Ι.Γ.Μ.Ε.) στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει το ελληνικό κοινό για την τεχνολογία της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 διευκρινίζοντας διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη γεωλογική αποθήκευση. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία διασποράς γνώσης και ενημέρωσης από προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές.

Λεπτομέρειες για την ημερίδα καθώς και δηλώσεις εγγραφής - συμμετοχής στην ημερίδα υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Έργου CGS Europe, και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση: